Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 6 marca 2021 Jordana, Marcina, Róży     "Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy - i nie może bez niej żyć. - Jan Paweł II
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 11-12 (234-235) 2016 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Święto Niepodległości w Starym Sączu
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Najważniejsza jest pogoda ducha. Koło Grodzkie PTTK na Ostrej (925 m)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Święto Szkoły w starosądeckim LO
Odkryj Węgry - projekt językowy w ramach Roku Kultury Węgierskiej dobiegł końca
Jesienny pobyt na Węgrzech. Już po raz siódmy.
Ślubowanie uczniów Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu
Zabawa andrzejkowa w Środowiskowym Domu Samopomocy
KONCERT WDZIĘCZNOŚCI STOWARZYSZENIA >GNIAZDO<
MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE
XII kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
>Stary Sącz - kreatywnie< >SPUŚCIZNA ŚWIĘTEJ KINGI<
Jesienią wiersze opadają ze słów, dlatego jesienią spotykają się poeci...
>ZAWSZE CZUŁEM SIĘ STAROSĄDECZANINEM<
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Od Bonifacego VIII (1300 rok) do czasów nam współczesnych
ZMARŁ KSIĄDZ PRAŁAT MIECZYSŁAW SZABLA
Listopad to Ich czas. Wszystkich Świętych i wszystkich dusz Zmarłych
Tradycja Świąt Zadusznych
Ks.Roman Stafin - Wejdź w serce, a stamtąd do Boga - Augustyn (3)
Bóg się rodzi, moc truchleje…
Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych regionach Polski
Kalendarium
Życzenia
Okładka

.
Święto Niepodległości w Starym Sączu
 
    Mieszkańcy Starego Sącza tradycyjnie uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczął pochód spod kina „Sokół” i wciągnięcie flagi na maszt ustawiony w rynku. W kościele parafialnym św. Elżbiety odbyła się natomiast uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej ks. Proboszcz Marek Tabor.
- Dzisiejsza uroczystość ma w sobie wielkie bogactwo. Jest jednym wielkim dziękczynieniem, za to że Polska po tylu latach niewoli mogła sama zaistnieć. Niecodziennie uświadamiamy sobie, jak wiele zawdzięczamy tym, którzy złożyli najwyższą cenę, cenę życia dla dobra Ojczyzny - mówił kapłan.
.

.
Następnie pochód udał się na nowy cmentarz. Szli w nim mieszkańcy miasta i gminy, władze samorządowe, duchowieństwo, członkowie organizacji społecznych i politycznych, druhowie OSP, nauczyciele i młodzież szkolna, harcerze.
- Polska powstała z grobu po 123 latach niewoli. Nie została podarowana, wręczona i przyniesiona na tacy. Ona została wywalczona - mówił burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, który przypomniał także słowa papieża Jana Pawła II: „Wolność nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana! Ona jest naszym powołaniem”
    Na cmentarzu - przy pomniku żołnierzy walczących w II wojnie światowej - apel poległych odczytał starszy chorąży sztabowy Józef Szabla, ks.proboszcz Marek Tabor poprowadził modlitwę za poległych, a przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych i szkół złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.
Kinga Bednarczyk-Zborowska
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech