Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 3 kwietnia 2020 Pankracego, Renaty, Ryszarda     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caritas - z wyrazami wdzięczności
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (2)
Medal >DEI REGNO SERVIRE< dla Burmistrza Starego Sącza
> KONKURS KAPLICZEK < rozstrzygnięty
Spotkania członków Kręgu Biblijnego
Akcja Katolicka - Zaproszenie
Niechaj dokona się Boże Narodzenie w nas - poetyckie zamyślenia
Ołtarz Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych - dokończenie
Obchody jubileuszu 90-lecia istnienia Orkiestry Dętej w Starym Sączu
Rozmowa z p.Zbigniewem Czepelakiem, dyr.Wydz.Edukacji, Kultury i Sportu
Hej, ponad regle, turnice - krótka historia znanej kolędy
Rozmowa z p.St.Dąbrowskim - dyrygentem SMOD i Chóru Parafialnego
Święty Paweł poucza - > o pracy <
Ikona Bożego Narodzenia
Jesteś z nami Królu Pokoju
Kochane Dzieci
Strona tytułowa
Życzenia i zaproszenie
Czytelnicy piszą
Warto przeczytać
Kalendarium - styczeń
Ogłoszenia i Kronika parafialna

.
           Z
wyrazami
wdzięczności

.
 
    Kieruję je dzisiaj na progu Nowego Roku do Redakcji pisma „Z Grodu Kingi”, do Sponsorów i do Kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wspierających Caritas Starosądeczan, by w imieniu własnym i caritasowego wolontariatu podziękować serdecznie za współpracę i wszelką pomoc udzieloną naszym podopiecznym i złożyć życzenia.
    Bez tej pomocy bezinteresownej i ofiarnej, często anonimowej - nie byłoby naszych małych osiągnięć, o których napiszemy w rocznym sprawozdaniu.
Wprawdzie wiele zrobiono, udało się rozwiązać niejeden problem, ale więcej jeszcze do zrobienia zostało, bo potrzeby rosną. Zdarza się też, że najbiedniejsi kryją swoją biedę, o której sygnalizują niekiedy sąsiedzi, za co dziękujemy.
    Pomagając, zdaliście Państwo egzamin z miłości, z której każdy będzie indywidualnie rozliczany na końcu swojej drogi.
Dlatego, gdy usiądziecie razem „przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że ten dzień radosny z miłości jest poczęty, że jako mówi wszystkim dawne, odwieczne orędzie, z pierwszą na ziemi gwiazdą Bóg w Waszym domu zasiądzie” - powtarzam za poetą.
I niech pozostanie nie tylko od święta, błogosławiąc nadchodzącym dniom i ludziom, którym Wielki Papież przypomina, że miarą wartości człowieka jest zawsze drugi człowiek, zwłaszcza ten, potrzebujący pomocy.
Służmy mu dalej otwartym sercem, w miarę swoich możliwości, póki jeszcze mamy czas - najcenniejszy dar Bożej Opatrzności.
s.Eleonora Salamon
ze Zgrom. Sióstr Służebniczek Dębickich
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech