Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 7 kwietnia 2020 Donata, Herminy, Rufina     "Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka". Moses Mendelssohn
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności POAK przy parafii pw.św.Elżbiety za 2009 r.
Starosądeckie Dni ks.Józefa Tischnera w 79. rocznicę urodzin
Wywiad z poetką Krystyną Dulak-Kulej
Wielki Post
Mandylion
Poezja budząca wspomnienia
Zasady moralności w nauce św.Pawła
Strona tytułowa
XVIII Światowy Dzień Chorego
Okiem 40-latka
Kochane Dzieci
Recepta na sukces
Konkursy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu
Recenzja musicalu >Jesus Christ Superstar<
DIALOG Z INNYMI RELIGIAMI - wywiad z Dagmarą Kasprowicz
Kronika parafialna - Parafia św.Elżbiety
Konkurs poetycki - >Słowiański Papież - my z Niego wszyscy<
Na właściwej drodze - W BLASKU ŚWIATŁA
O kobietach kilka refleksji
Oddział Caritas w perspektywie minionego roku 2009
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Opłatkowe spotkanie stowarzyszeń parafialnych
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (4)
Dokonania i zamierzenia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Ocal życie bezbronnemu - duchowa adopcja
Duc in Altum - wypłyń na głębię
Kalendarium - marzec
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
HISTORIA WALENTYNEK
Zmarł ks.prałat Jakub Kurzeja
Feel the speed, Feel the Vancouver

.

Sprawozdanie z działalności POAK
przy parafii pw.św.Elżbiety
w Starym Sączu za rok 2009
 
Liczba członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wynosi 34 osoby. W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 spotkań, w tym 12 zebrań modlitewno-formacyjnych, Diecezjalny Zjazd Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w przyklasztornym kościele Trójcy Świętej, dwa spotkania opłatkowe - w Starym Sączu i w Czarnym Potoku, dwie pielgrzymki, zbiorowy udział w odpuście tuchowskim i okolicznościowo zamówionych Mszach św. - np. z okazji dnia patrona AK w Polsce - św.Wojciecha.
 
Sprawy organizacyjne:
    - spotkanie prezesów POAK w Tarnowie
    - pożegnanie poprzedniego i powitanie nowego Proboszcza
    - rekolekcje w Ciężkowicach
    - organizowanie wspólnych spotkań w Czarnym Potoku i w Barcicach (dobrze służą wymianie twórczych doświadczeń i zacieśnianiu wzajemnych relacji)
    - każdorazowo - z aktywem Caritasu - pomoc przy zbiórkach o charakterze charytatywnym
    - dalsze i systematyczne prowadzenie dokumentacji (książki protokołów i kronika naszego Oddziału AK).
Do szczególnych osiągnięć minionego roku zaliczamy dobrze przygotowane spotkania formacyjne, które ubogaciły duchowo i rozbudziły inicjatywę twórczą u naszych członków. Znalazło to wyraz m.in. we wzajemnej, konkretnej współpracy z Caritasem oraz aktywnym uczestnictwie w Kręgu Biblijnym. Nawiązano także współpracę z redakcją „Z Grodu Kingi”, gdzie prezentujemy naszą pracę w środowisku. Obejmuje ona także szukanie własnych źródeł dochodu jak np. wykonanie i sprzedaż świątecznych stroików i palm.
 
Do ciekawych form pracy zaliczamy:
    - dobrze przygotowaną loterię fantową, z której dochód przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursu
    - 4 kwietnia 2009 r. przeprowadzony został Konkurs Poezji Jana Pawła II. Duże zainteresowanie dzieci i młodzieży ucieszyło organizatorów a sam konkurs pozwolił przybliżyć im postać Wielkiego Papieża i Jego filozofię życia
    - aukcję na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci
    - zorganizowanie Klubu Seniora i przygotowanie dla jego członków pierwszego opłatkowego spotkania, które przerosło oczekiwania organizatorów. Postanowiono, że spotkania odbywać się będą raz w miesiącu
    - zorganizowanie obchodów święta patronalnego AK
Wychodząc z założenia, że wciąż trzeba się odnajdywać w tradycji i historii, zorganizowano pielgrzymkę do sanktuarium narodowego na Jasnej Górze oraz w patronalne święto AK do Tarnowa, by w katedrze pokłonić się Chrystusowi Królowi Wszechświata.
Na podkreślenie zasługuje rodzinny, ciepły klimat wspólnych spotkań i wysokie poczucie odpowiedzialności członków AK za przyjęte funkcje i zobowiązania.
 
Wnioski do pracy na rok 2010:
    - kontynuowanie wypracowanych form zebrań modlitewno-formacyjnych
     - opracowanie i realizowanie programu dla spotkań w Klubie Seniora (Zarząd), założenie kroniki Klubu (p.prof.Kazimiera Mrówka)
    - zwiększenie liczby członków poprzez zapraszanie przyjaciół na otwarte zebrania
    - prowadzenie Klubu Dyskusyjnego i szukanie ambitnych filmów (wiceprezes Bogdan Jamiński)
 
Praca dla środowiska:
    - otwarcie czytelni czasopism (Biblioteka Parafialna w czasie dyżuru)
    - kolportaż czasopisma parafialnego
    - prowadzenie strony internetowej naszego Stowarzyszenia
Halina Borowska
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech