Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 7 kwietnia 2020 Donata, Herminy, Rufina     "Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka". Moses Mendelssohn
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddział Caritas w perspektywie minionego roku 2009
Starosądeckie Dni ks.Józefa Tischnera w 79. rocznicę urodzin
Wywiad z poetką Krystyną Dulak-Kulej
Wielki Post
Mandylion
Poezja budząca wspomnienia
Zasady moralności w nauce św.Pawła
Strona tytułowa
XVIII Światowy Dzień Chorego
Okiem 40-latka
Kochane Dzieci
Recepta na sukces
Konkursy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu
Recenzja musicalu >Jesus Christ Superstar<
DIALOG Z INNYMI RELIGIAMI - wywiad z Dagmarą Kasprowicz
Kronika parafialna - Parafia św.Elżbiety
Konkurs poetycki - >Słowiański Papież - my z Niego wszyscy<
Na właściwej drodze - W BLASKU ŚWIATŁA
O kobietach kilka refleksji
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Sprawozdanie z działalności POAK przy parafii pw.św.Elżbiety za 2009 r.
Opłatkowe spotkanie stowarzyszeń parafialnych
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (4)
Dokonania i zamierzenia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Ocal życie bezbronnemu - duchowa adopcja
Duc in Altum - wypłyń na głębię
Kalendarium - marzec
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
HISTORIA WALENTYNEK
Zmarł ks.prałat Jakub Kurzeja
Feel the speed, Feel the Vancouver

.

PARAFIALNY ODDZIAŁ CARITAS
w perspektywie minionego roku 2009
 
Wymowa cyfr
Źródła przychodu
saldo z grudnia 2008 suma 1062 zł
parafia św.Elżbiety (księża proboszczowie: A.Kurek i M.Tabor) 6610 zł
Parafia Miłosierdzia Bożego (ks.prob.J.Ryba) 3100 zł
loteria fantowa Caritas 5068 zł
sponsorzy - ofiarodawcy 7363 zł
ogółem przychód 23 203 zł
rozchód 21 533 zł
Saldo na 1 stycznika 2010 1670
Świadczenia Parafii
Ks.proboszcz zapłacił 900 zł za cukier do paczek na Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Do paczek świątecznych bożonarodzeniowych ks.Proboszcz zakupił 220 puszek szynki konserwowej za sumę 1760 zł i dał 3000 zł na lekarstwa
Dożywianie dzieci w szkole wyniosło 5008 zł
Na konto Caritas wpływa co miesiąc 500 zł z przeznaczeniem dla wdowy z sześciorgiem dzieci
Darowizna
Żywność od sponsorów 10 041 zł
nowe rzeczy: obuwie, odzież, dwa fotele 9500 zł
sprzęt AGD - używany: fotele rozkładane 3 sztuki, fotelik toaletowy, kredens pokojowy, kuchenki gazowe (jedna nowa), dwa komputery, dwie lodówki, dwa komplety mebli kuchennych, dwie meblościanki pokojowe, trzy pralki automatyczne, dwie pralki zwykła („Frania”) jedna pralka z wirówką, dwie wirówki jeden narożnik, cztery tapczany jednoosobowe, trzy stoły rozkładane, trzy szafy, trzy wanienki dla dzieci, cztery wersalki, dwa wózki inwalidzkie, trzy wózki dziecinne, trzy kolorowe telewizory.
Rozchód:
Leki dla chorych 9973 zł (plus trzy tysiące zł ks.Proboszcz)
Pomoc żywnościowa itp. 3212 zł
Zakup obuwia 100 zł
Światło i opał 550 zł Remont 400 zł Wydatki szkolne 780 zł
Żywność do paczek 6014 zł
Inne wydatki (kartki świąteczne, koperty, odwiedziny chorych 504 zł
Ogółem rozchód 21 533 zł
saldo na 1 stycznia 2010 r. 1670 zł
Wydano 210 paczek wielkanocnych, 215 z okazji świąt Bożego Narodzenia i 130 przed św.Mikołajem.\
Wysłano 400 okolicznościowych kartek świątecznych - w tym 350 do chorych i 50 do sponsorów.
Inne formy pracy:
Trzy razy w roku odprawione były Msze św. dla chorych, uczestniczących w rekolekcjach parafialnych i w nowennie w klasztorze; jedna Msza św. w domu chorego na Wielkanoc i Boże Narodzenie; trzy osoby uczestniczyły w rekolekcjach w Gródku n/Dunajcem; w ciągu roku przeprowadzono 6 razy zbiórki do puszek; przygotowano opłatkowe spotkanie dla 80 osób.
Caritasowi wolontariusze rozprowadzają „Apostolstwo Chorych” parafialne pismo „Z Grodu Kingi”, (które bezpłatnie otrzymuje 12 podopiecznych) oraz sprzedają baranki i paschaliki w okresie Wielkiego Postu, a w Adwencie wigilijne świece.
   Formą doskonalenia wewnętrznego są organizowane raz w miesiącu spotkania formacyjne połączone z zebraniami roboczymi.
Z powyższego ogólnego sprawozdania wynika, że działalność Caritasu była na miarę naszych możliwości, a realna dzięki ofiarnej pomocy sponsorów i życzliwych nam osób, dających w różnoraki sposób świadectwo wierności Chrystusowi, który nam wszystkim zostawił przykazanie miłości. Bóg zapłać! „Nikt nie może oczekiwać miłości od Boga, jeśli wcześniej nie zaznał miłości człowieka”.
Odwołujemy się do niej na progu Wielkiego Postu, prosząc o dary serca potrzebne do przygotowania wielkanocnych paczek, by w te święta radości i nadziei nikomu nie brakło chleba i do chleba.
    O pomoc w urządzeniu mieszkania prosi zatroskana matka z dziećmi. Adres ten sam - Siostry Służebniczki - ul.Jagiellońska 8 tel.: 18 446-15-14 s.Eleonora Salamon.
     Wszystkim za wszystko serdeczne podziękowanie.
Niech dobroć okazana drugiemu w potrzebie wraca Bożym błogosławieństwem i wiosną w sercach
Zarząd POC
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech