Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 7 kwietnia 2020 Donata, Herminy, Rufina     "Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka". Moses Mendelssohn
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmarł ks.prałat Jakub Kurzeja
Starosądeckie Dni ks.Józefa Tischnera w 79. rocznicę urodzin
Wywiad z poetką Krystyną Dulak-Kulej
Wielki Post
Mandylion
Poezja budząca wspomnienia
Zasady moralności w nauce św.Pawła
Strona tytułowa
XVIII Światowy Dzień Chorego
Okiem 40-latka
Kochane Dzieci
Recepta na sukces
Konkursy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu
Recenzja musicalu >Jesus Christ Superstar<
DIALOG Z INNYMI RELIGIAMI - wywiad z Dagmarą Kasprowicz
Kronika parafialna - Parafia św.Elżbiety
Konkurs poetycki - >Słowiański Papież - my z Niego wszyscy<
Na właściwej drodze - W BLASKU ŚWIATŁA
O kobietach kilka refleksji
Oddział Caritas w perspektywie minionego roku 2009
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Sprawozdanie z działalności POAK przy parafii pw.św.Elżbiety za 2009 r.
Opłatkowe spotkanie stowarzyszeń parafialnych
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (4)
Dokonania i zamierzenia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Ocal życie bezbronnemu - duchowa adopcja
Duc in Altum - wypłyń na głębię
Kalendarium - marzec
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
HISTORIA WALENTYNEK
Feel the speed, Feel the Vancouver

.
Zmarł ks.prałat Jakub Kurzeja
 
    Urodził się 2 stycznia 1934 r w Popowicach (gm. Stary Sącz) w rodzinie rolników Stefana i Marii z domu Hamiga. Ochrzczony został 7 stycznia 1934 r. w kościele parafialnym św. Elżbiety w Starym Sączu.
Szkołę Podstawową rozpoczął w rodzinnej miejscowości, jednak wybuch II wojny światowej przerwał edukację. Od roku 1946 r. Jakub Kurzeja kontynuował naukę w Starym Sączu. W 1952 r. złożył egzamin dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1958 r. w Olsztynie, z rąk bpa Tomasza Wilczyńskiego.
Pracował jako wikariusz w parafiach: Dobre Miasto (12.II 1958 - 22.VI 1961), św. Józefa w Olsztynie (23.VI 1961 - 2.I 1964). Będąc wikariuszem w Dobrym Mieście został oddelegowany przez bpa Tomasza Wilczyńskiego na kilka miesięcy do pracy w par. św. Mikołaja w Elblągu.
Dnia 3 stycznia 1964 r. został mianowany wikariuszem-współpracownikiem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Orzechowie (dek. Dobre Miasto), od 14 czerwca 1976 do 30 czerwca 2009 r. był proboszczem tejże parafii.
Od sierpnia 1980 r. aż do przejścia na emeryturę Ksiądz Jakub Kurzeja pełnił obowiązki Wicedziekana dekanatu Dobre Miasto.
Ojciec Święty Jan Paweł II wyróżnił Księdza Jakuba Kurzeję tytułem kapelana honorowego (7.X 1982 r.).
Po osiągnięciu wieku emerytalnego, złożył rezygnację z urzędu proboszcza parafii w Orzechowie i z dniem 1 lipca 2009 r. przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Olsztynie, w pobliżu kościoła bł. Franciszki Siedliskiej.
W tym też kościele zmarł nagle 22 lutego 2010 r. pełniąc posługę duszpasterską w konfesjonale.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 lutego w Olsztynie i 25 lutego w Orzechowie. Ciało zmarłego kapłana zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Orzechowie.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech