Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 4 (179) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiekopomne odkrycie
Wiara, nadzieja i miłość w blasku Zmartwychwstania
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Wesołego Alleluja! Rozdzwoniły się dzwony na Wielkanoc!
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Kwiecień - kalendarium
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Ania - uczennica LO im.M.Skłodowskiej-Curie - jedzie do Brukseli
II Festiwal Młodych Talentów w Starym Sączu
Wywiad z Agnieszką Borowską - Prezesem Fundacji Media Evolution
Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego?
PRZYKAZANIE MIŁOŚCI - korespondencja z Londynu
Stypendyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
AKTYWNOŚĆ STOWARZYSZENIA >GNIAZDO<
VI STAROSĄDECKIE DNI KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
Bóg jest Miłością
Czytelnicy piszą
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (22)
Kalendarium - KWIECIEŃ

.
Wiekopomne odkrycie?
 
W czasie prac remontowych na terenie klasztoru Sióstr Klarysek, dokonano sensacyjnego odkrycia. Rozebrany fragment muru wewnętrznego, odsłonił niszę, w której znajdowały się m.in. narzędzia ogrodnicze, przenośny warsztat tkacki a także kufer z zapiskami pochodzącymi z połowy XIV wieku. Dowiadujemy się z nich, że już w 50 lat po śmierci św.Kingi, o.Piotr z zakonu franciszkanów redagował i wydawał kwartalnik „Z Grodu Kingi”. Przez 7 lat ukazało się 29 numerów, które rozprowadzane były do sąsiednich parafii. Otrzymywał je również niejaki Maciej z Krakowa, który zobowiązał się przekazać wszystkie numery do biblioteki, mającego powstać w 1364 roku Studium Generale, kilkaset lat później nazwanego Uniwersytetem Jagiellońskim.
Z dumą kontynuujemy od 15 lat, dzieło o.Piotra…..
(zek)
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech