Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 5 (180) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAJ - kalendarium
Światowy Dzień Poezji - 21.III 2012 - Paryż
Rzymskie wspomnienia Starosądeczanki
Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Narodowe - 3 Maja
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania - czas papieskich rocznic
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA
Księdza dziekana Pawła Tyrawskiego już nie ma z nami!
Strona tytułowa
Festiwal Przygody I Podróży - Stary Sącz 23-25 marca 2012 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Wielkanocna tradycja w starosądeckim gimnazjum
Gminne obchody Dnia Zdrowia w Starym Sączu
Kapliczka Matki Bożej Bolesnej w Czerńcu
Festyn czytelniczy z cyklu >Z książką na walizkach<
MISYJNA RZECZYWISTOŚĆ - korespondencja z Bangladeszu
Przed świętem rodziny z rodzicami o wychowaniu
Ogłoszenia i Kronika parafialna
LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu - Z NAMI WARTO!
Jak wyglądała wycieczka klasy dziennikarskiej do siedzib krakowskich mediów

.
1 maja - rocznica beatyfikacji Jana Pawła II
    1 maja 2011 roku, w obecności setek tysięcy pielgrzymów z całego świata, papież Benedykt XVI wyniósł do grona błogosławionych swojego Wielkiego Poprzednika - Jana Pawła II. W tym tłumie pielgrzymów była także grupa starosądeczan.
Jan Paweł II pozostawił mieszkańcom Starego Sącza obowiązek pamięci i wdzięczności za wielkie wyróżnienie naszego miasta, za wizytę papieską i kanonizację bł.Kingi, za trud podróży i przybycie do nas - mimo choroby.
 
Hej, Błogosławiony Janie Pawle II
dziś Wos Bóg nagrodzo za roki posługi / 2x
Za Wasem wstawieniem scyrze się modlemy
Pastyrzu chodzency po sondecki ziemi / 2x
Spoźryjcie z gronika po niebiański stronie
Jak Beskid się kłanio w zielony koronie / 2x
Poprod i Dunajec barz się ciesom z nami
Klaryski się modlom i Sondecko Pani / 2x
Wlyjcie łaski źródło i potócki wiary
Niek bez Wase rence płynom z nieba dary / 2x
Za Wasom Łosobe kolon Bóg Łodwiecny
Klęknijmy z wdziencnościom na Błoniaf Sondeckif
    (W. Łomnicka-Dulak „Krakowiak beatyfikacyjny”)
 
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
    Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to święto mające zaledwie 9 lat. Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja obchodzony jest również, jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.
 
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień - to miłość, biel - serca czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste.
            (Cz. Janczarski „Powiewa flaga”)
 
3 maja - Święto NMP Królowej Polski
i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
    3 maja Polacy obchodzą i święto kościelne, i państwowe. Oba w szczególny sposób nakładają się na siebie, oba się uzupełniają. Tytuł NMP Królowej Polski ma dla katolików w Polsce szczególne znaczenie. Już kronikarz Jan Długosz nazwał Maryję Panią świata i naszą. 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: „Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram”. W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat Polski, z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego, dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
 
Królowo Polski, Królowo Aniołów!
Maj - rocznica pięknych serc!
Maj - rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają, ci co przeszli.
Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg.
Lecz z przeszłości czerpał siły.
Z tych w ciemnościach jasnych chwil,
Kiedy miłość pobratała
W jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała.
Tym, co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś,
przed pamiątką chyląc głowy.
                    (M.Aret „Trzeci Maj”)
 
26 maja - Dzień Matki
    Dzień Matki jest świętem, które posiada bardzo głęboką tradycję, bo sięga czasów starożytnych Rzymian i Greków. Wtedy to kultem otaczane były matki-boginie, będące symbolem płodności i urodzaju, początkiem wszelkiego życia. W Polsce obchodzone jest od 1923 roku, a ustalono je po to, aby wszyscy uzmysłowili sobie, jak ważna jest rola matki w ich życiu. Bo jest ona dla dziecka kimś wyjątkowym. Od samego początku życia jest pierwszą i najważniejszą nauczycielką dziecka.
 
„Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne (…)”
     (Konstanty Ildefons Gałczyński „Spotkanie z matką”)
 
oprac. Kinga Bednarczyk
.

.

.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech