Portal - Stary Sącz
polski Środa - 20 stycznia 2021 Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 7-8 (182-183) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70-lecie kapłaństwa ks.Józefa Grzegorzka
Strona tytułowa
PODZIĘKOWANIE - zespół regakcyjny >Z Grodu Kingi<
Lipiec, sierpień - KALENDARIUM
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Ingres biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża
13 rocznica wizyty papieskiej w Starym Sączu i kanonizacji bl.Kingi
Święto dzieci i rodzin przy Ołtarzu Papieskim
Jubileusz >Z Grodu Kingi< - 15 czerwca 2012
Na trasie pielgrzymowania - SZLACHTOWA - JAWORKI - KROŚCIENKO
Życie - nawet najtrudniejsze - nie przestaje być darem
34. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Kontrasty muzyczne: Europa i Azja
200 lat dla pana Antoniego Radeckiego!
15-lecie >Z GRODU KINGI< - zdjęcia z Jubileuszu
PIERWSZA OLIMPIADA MŁODYCH LACHÓW
Nowa tablica w Starym Sączu, pamięci ks.Józefa Kondolewicza
Polsko-węgierska przyjaźń
Wernisaż wystawy malarstwa Marty Bielawskiej
Msza dziękczynna dzieci komunijnych na błoniach przy Ołtarzu Papieskim
Dzień Dziecka pod patronatem Burmistrza
> Daj serce innym <
II Starosądecki Dzień Dziecka
Diamentowa rocznica królowej angielskiej Elżbiety II
II poszukiwanie pierścienia św.Kingi przez harcerzy z Hufca ZHP Nowy Sącz
Egzamin na kartę motorowerową u Słowackiego
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (24)
Ogłoszenia i Kronika parafialna

.
Starosądeckie „Te Deum laudamus” za
70-LECIE KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA JÓZEFA GRZEGORZKA
KAPELANA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI JANA PAWŁA II
 
    Wielki to dar Boży, wielka łaska i radość móc świętować tak niezwykły i rzadko obchodzony jubileusz. Ksiądz prałat Józef Grzegorzek od 21 lat rezyduje w Starym Sączu, posługując niezawodnie przy ołtarzu i w konfesjonale, głównie w klasztornym kościele Trójcy Przenajświętszej. W kwietniu b.r. ukończył 96 lat życia, w sierpniu obchodzi 70-lecie kapłaństwa.
.

.
    Urodził się 6.IV 1916 r. jako 10. dziecko wielodzietnej rodziny chłopskiej w Kobyłczynie k/Ujanowic. Święcenia kapłańskie otrzymał 9.VIII 1942 r. Posługę duszpasterską pełnił tylko w dwu miejscowościach: w latach 1942-1948 jako wikariusz w Bobowej i przez 43 lata, jako proboszcz w Łosiu. Do Starego Sącza przybył w 1991 r. i do chwili obecnej z dużym oddaniem i pasją służy jego mieszkańcom.
    Uczynny, ofiarny, bardzo przywiązany do Kościoła, służebny w stosunku do ludzi, cieszy się uznaniem i szacunkiem starosądeczan. Zawsze pozytywnie myślący, pełen optymizmu i nadziei, trzyma się zasady życiowej, którą i nam poleca:
    „Ciesz się wszystkim i pomagaj innym! Będzie lepiej!”
Z okazji tak pięknego Jubileuszu, wdzięczni za pełnioną posługę, życzymy Księdzu Jubilatowi obfitości Bożych łask, opieki Matki Boskiej i świętego Patrona. Życzymy też, w tak dobrej kondycji fizycznej i psychicznej jak dotąd, doczekania 100 lat życia, a po nich i więcej; ile tylko Pan Bóg pozwoli i zechce, ku radości nas wszystkich.
    Szczęść Panie Boże Księdzu, obdarzaj zdrowiem i błogosław w dalszej posłudze kapłańskiej!
W imieniu własnym i Czytelników życzy
Zespół redakcyjny „Z Grodu Kingi”
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech