Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 7-8 (182-183) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODZIĘKOWANIE - zespół regakcyjny >Z Grodu Kingi<
Strona tytułowa
70-lecie kapłaństwa ks.Józefa Grzegorzka
Lipiec, sierpień - KALENDARIUM
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Ingres biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża
13 rocznica wizyty papieskiej w Starym Sączu i kanonizacji bl.Kingi
Święto dzieci i rodzin przy Ołtarzu Papieskim
Jubileusz >Z Grodu Kingi< - 15 czerwca 2012
Na trasie pielgrzymowania - SZLACHTOWA - JAWORKI - KROŚCIENKO
Życie - nawet najtrudniejsze - nie przestaje być darem
34. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Kontrasty muzyczne: Europa i Azja
200 lat dla pana Antoniego Radeckiego!
15-lecie >Z GRODU KINGI< - zdjęcia z Jubileuszu
PIERWSZA OLIMPIADA MŁODYCH LACHÓW
Nowa tablica w Starym Sączu, pamięci ks.Józefa Kondolewicza
Polsko-węgierska przyjaźń
Wernisaż wystawy malarstwa Marty Bielawskiej
Msza dziękczynna dzieci komunijnych na błoniach przy Ołtarzu Papieskim
Dzień Dziecka pod patronatem Burmistrza
> Daj serce innym <
II Starosądecki Dzień Dziecka
Diamentowa rocznica królowej angielskiej Elżbiety II
II poszukiwanie pierścienia św.Kingi przez harcerzy z Hufca ZHP Nowy Sącz
Egzamin na kartę motorowerową u Słowackiego
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (24)
Ogłoszenia i Kronika parafialna

.
PODZIĘKOWANIE
 
    W dniu 15 czerwca 2012 r. w sali widowiskowej starosądeckiego budynku „Sokoła” przeżyliśmy piękną uroczystość jubileuszową 15-lecia „Z Grodu Kingi”. Świętowaliśmy wszyscy, bo bez inicjatorów i grupy osób redagujących nie byłoby na pewno tego wydawnictwa; ale bez stałych i wiernych czytelników - jego istnienie też nie miałoby sensu. Mamy więc powód do zbiorowej radości. Historia 15 lat, utrwalona i zapisana na łamach pisma, kiedyś, po latach, stanie się cennym materiałem źródłowym o naszym mieście, parafiach i ludziach w tym czasie żyjących, co podkreślali zabierający głos zaproszeni goście.
.

(Fot. W.Waliszewski)
.
    Dziękujemy Państwu Organizatorom za wielkie zaangażowanie i starania, by uroczystość wypadła jak najokazalej. Dziękujemy wszystkim współtworzącym gazetkę parafialną od momentu jej powstania oraz sympatykom i zaproszonym gościom. Spośród współtworzących najserdeczniej pragniemy podziękować osobie, która od wielu lat współpracuje z pismem, zdobiąc je piękną polszczyzną, mądrością i głębią przemyśleń oraz bardzo emocjonalnym zaangażowaniem. Jest nią pani Kazimiera Mrówka, która ze względu na stan zdrowia nie mogła być obecna wśród nas, ale duchem i sercem na pewno była. Dziękujemy wreszcie publiczności, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zechcieli dzielić z nami radość świętowania. Słowa wdzięczności kierujemy do autorów przysłanych życzeń i gratulacji, a w szczególności do starosty powiatu, p.Jana Golonki za zaszczycenie nas obecnością oraz uhonorowanie Redakcji Gazety nagrodą Starosty Nowosądeckiego „w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury”.
    Dziękujemy również burmistrzowi Starego Sącza, p.Jackowi Lelkowi, za przyznanie złotych odznak „za społeczne zaangażowanie i działalność na rzecz rozwoju kultury” Zofii Gierczyk i Jolancie Młodkowskiej-Czech oraz wręczenie Janowi Czechowi takiej odznaki dla redakcji czasopisma parafialnego „Z Grodu Kingi” „za prowadzenie działalności wydawniczej promującej Miasto i Gminę Stary Sącz”.
Byliśmy pod wielkim wrażeniem, gdy po tej wspaniałej uroczystości otrzymywaliśmy pocztą kolejne listy gratulacyjne, a spotkanych - wyrazy wdzięczności za naszą pracę. Dziękujemy za perfekcyjnie przygotowane przez Organizatorów obchody jubileuszu, który był nie tylko podziękowaniem dla twórców „Z Grodu Kingi”, ale także okazją do wspólnego świętowania.
Dziękujemy wszystkim za okazane serce, dobro i wdzięczność.
    Parafrazując słowa amerykańskiego prezydenta, że ojczyzny nie kocha się za to, że bogata, tylko za to, że własna, apelujemy do wszystkich Państwa:
    Twórzmy, doceniajmy i rozpowszechniajmy pismo „Z Grodu Kingi” nie tylko przez wzgląd na szatę graficzną, tematykę, treści, ale dlatego, że to jest nasze, parafialne pismo - dokumentujące rzeczywistość starosądecką i preferujące takie wartości, jak: wiara, nadzieja i miłość oraz szacunek dla każdego człowieka.
 
Zespól redakcyjny „Z Grodu Kingi”
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech