Portal - Stary Sącz
polski Środa - 20 stycznia 2021 Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 7-8 (182-183) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowa tablica w Starym Sączu, pamięci ks.Józefa Kondolewicza
Strona tytułowa
70-lecie kapłaństwa ks.Józefa Grzegorzka
PODZIĘKOWANIE - zespół regakcyjny >Z Grodu Kingi<
Lipiec, sierpień - KALENDARIUM
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Ingres biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża
13 rocznica wizyty papieskiej w Starym Sączu i kanonizacji bl.Kingi
Święto dzieci i rodzin przy Ołtarzu Papieskim
Jubileusz >Z Grodu Kingi< - 15 czerwca 2012
Na trasie pielgrzymowania - SZLACHTOWA - JAWORKI - KROŚCIENKO
Życie - nawet najtrudniejsze - nie przestaje być darem
34. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Kontrasty muzyczne: Europa i Azja
200 lat dla pana Antoniego Radeckiego!
15-lecie >Z GRODU KINGI< - zdjęcia z Jubileuszu
PIERWSZA OLIMPIADA MŁODYCH LACHÓW
Polsko-węgierska przyjaźń
Wernisaż wystawy malarstwa Marty Bielawskiej
Msza dziękczynna dzieci komunijnych na błoniach przy Ołtarzu Papieskim
Dzień Dziecka pod patronatem Burmistrza
> Daj serce innym <
II Starosądecki Dzień Dziecka
Diamentowa rocznica królowej angielskiej Elżbiety II
II poszukiwanie pierścienia św.Kingi przez harcerzy z Hufca ZHP Nowy Sącz
Egzamin na kartę motorowerową u Słowackiego
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (24)
Ogłoszenia i Kronika parafialna

.
Nowa tablica w Starym Sączu
PAMIĘCI KSIĘDZA JÓZEFA KONDOLEWICZA
 
    Z inicjatywy p.Bronisławy Szewczyk, mieszkającej do dzisiaj w domu przy ul.Kazimierza Wielkiego 3, Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, w imieniu Zarządu zaprosił mieszkańców miasta na Mszę św. oraz uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ks.Józefa Kondolewicza.
    W sobotę 23 czerwca o godz. 18.00 w kościele klasztornym Sióstr Klarysek ks.prałat Marek Tabor odprawił - w 70. rocznicę męczeńskiej śmierci ks.Józefa Kondolewicza w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz, Mszę św. w Jego intencji, a postać Księdza przypomniał Andrzej Długosz.
.

.
    Józef Kondolewicz pochodził ze starosądeckiej rodziny mieszczańskiej. Był synem Jana i Kunegundy Zabawskiej. Urodził się 17 kwietnia 1870 r. w Starym Sączu. Tutaj ukończył szkołę podstawową, a gimnazjum (z maturą) w Nowym Sączu. Teologię studiował w Tarnowie i 9 lipca 1893 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa.I.Łobosa. Rozpoczął posługę kapłańską jako wikary w Kolbuszowej, w 1895 r. w Ryglicach, od 14 lipca 1896 r. w Nowym Wiśniczu, od 2 sierpnia 1899 r. w Łosinie Górnej, od 22 lutego 1900 r. w Chełmie, od stycznia 1901 tu administrował. W 1901 r. został kapelanem wojskowym, w 1918 r. przeszedł na emeryturę. Rezydował w Starym Sączu. W 1919 r. został katechetą w przyklasztornej szkole Sióstr Klarysek, inspektorem szkoły i ich kapelanem. 24 września 1920 r. zwolniony z pełnionych funkcji przeniósł się na Pomorze. W 1929 r. przebywał w Siedliszczach Lubelskich, w 1931 w Starym Sączu. 18 kwietnia 1942 r. za kolportaż gazetek podziemnych „Polska żyje” został aresztowany. Był więziony w Nowym Sączu, a potem został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Zginął tam 24 czerwca 1942 r.
Po Mszy św. na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy na frontonie budynku przy ul.Kazimierza Wielkiego 3 - upamiętniającej miejsce aresztowania przez gestapo ks.Józefa Kondolewicza - zebrała się grupa około trzydziestu starosądeczan, wśród których obecny był poseł na Sejm RP Marian Cycoń, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady Miasta Ewa Zielińska i przewodniczący Komisji Kultury Marian Lis. Dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i pod tablicą złożono kwiaty.
Głos zabrała również p.Bronisława Szewczyk, wspominając bohatera tej uroczystości - dobrego człowieka i niestrudzonego, pomagającego ludziom Księdza, a Ksiądz Prałat podziękował Towarzystwu za dbałość o historyczną pamięć o ludziach, bohaterach naszej Małej Ojczyzny.
To była wzruszająca uroczystość - wszak na tej Ziemi pozostanie z nas tyle, ile w pamięci bliźnich.
I dzięki za troskę o tę pamięć o naszych przodkach wszystkim ludziom dobrej woli, w tym fundatorowi tablicy p.Januszowi Majdzie
Jolanta Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech