Portal - Stary Sącz
polski Środa - 20 stycznia 2021 Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr10 (185) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrazy wdzięczności dla Jubilata, ks.Józefa Grzegorzka
FACE TO FACE - wystawa malarstwa Mariusza Morsa Brodowskiego
Lato sprzyja pielgrzymkom…
Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Starego Sącza
Wystawy w >Galerii Pod Gniazdem<
NOWE PRZEDSZKOLE JUŻ OTWARTE
Pielgrzymka sołtysów i Festiwal Kultury w Starym Sączu
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Strona tytułowa
Październik - kalendarium
Biskup Józef Słaby w Starym Sączu
XXX Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Jubileusz - jakiego tu jeszcze nie było
Śladami największych umiłowań bł.Jana Pawła II
Camino de Santiago - droga św.Jakuba Apostoła - korespondencja z Londynu
SPOTKANIE PO DWUDZIESTU LATACH

.
Czcigodnemu Jubilatowi Księdzu Prałatowi
JÓZEFOWI GRZEGORZKOWI
z wyrazami wdzięczności, która jest pamięcią serca
 
     Wdzięczność ogromna, bez miary - najpierw Chrystusowi za dar kapłaństwa i za to, że dzięki niemu został z nami, a Księdzu Prałatowi za bardzo długie lata prostowania ludzkich ścieżek, głoszenie Ewangelii Miłości i pogłębianie kultu św.Kingi, za dawanie Bogu i ludziom pięknego świadectwa.
    70 lat ofiarnej służby duszpasterskiej, w tym 21 wśród starosądeczan. Ileż spotkań z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania, ileż pożegnań przed ostatnią drogą, rozmów serdecznych niosących wyciszenie i nadzieję; ileż żywego zainteresowania działalnością Parafialnego Oddziału Caritas, ile zaproszeń po drodze do samochodu, by było bliżej do kościoła; ileż okazywanej każdemu dobroci i życzliwości?!
    Jak za to dziękować? Jakie znaleźć sformułowania, by najprościej wyraziły szczerość naszych uczuć i jubileuszowe egzystencjalne przemyślenia? „Słowo nie może być większe niż jego treść pojęciowa. Może być mniejsze…” - przypomina M.Dąbrowska. Czasem wyrażamy je poprzez milczenie, które też jest modlitwą albo znajduje swój kształt w poezji, budzącej dobro drzemiące na dnie ludzkiego serca.
    Parafrazując poetyckie wyznanie Jana Kasprowicza
„- chcielibyśmy otwierać dziś serca
jak wiosennego rana otwiera bramy kościoła
ręka zakrystiana.
Chcielibyśmy, aby promienie rozbudzonego świata
wpływały w tę naszą świątnicę
jak rzeka, co w morze ulata.
Niechże wypełnią nasz kościół po wszystkie ściany, do pował,
gdzie Wielki Ołtarz dla Niego z naszych uwielbień zbudował.”
.

W dniu jubileuszu
.
Staropolskie „Bóg zapłać” za to wszystko.
Polecając Księdza Jubilata szczególnej opiece naszych Patronek: św.Kingi i św.Elżbiety życzymy wielu jeszcze lat aktywności życiowej i obfitości łask Bożych na Jego drodze do świętości.
Niech każdy dzień będzie błogosławiony, bogaty radością, która według św.Jana od Krzyża „jest sercem duszy. Oświetla tego, kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie.”
    A my - zasłuchani w Słowo Boże - „bądźmy jak światło, które wędrując przez noc zapala po drodze zagasłe gwiazdy”.
Czciciele Świętej Kingi
Starosądeczanie
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech