Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 25 stycznia 2021 Miłosza, Pawła, Tatiany     "Słaba jest nasza życzliwość dla tych, których wspomagamy tylko radą" - Luc de Clapiers
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr12 (187) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności POAK w Starym Sączu za rok 2012
Grudzień -- KALENDARIUM
Życzenia świąteczno-noworoczne
Strona tytułowa
Złote Gody w Starym Sączu
W 94 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
JUBILEUSZ 800-LECIA ZAKONU ŚWIĘTEJ KLARY 1212-2012
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Śpiewajcie i radujcie się! Dzieciątko się narodziło w Betlejem
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Piłka nożna - moja pasja
NASZ SZKOŁA ŚWIĘTUJE
Konkurs w Szkole Podstawowej w Popowicach
VI edycja projektu >Mieć wyobraźnię miłosierdzia<
Czas na aktywność w Grodzie Kingi
Wiersze o życiowej wspinaczce
VIII kwesta na odnowę starosądeckich pomników nagrobnych
Wspomnienie o Krystynie Bryneckiej
Kopia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie
Koncert wdzięczności Stowarzyszenia >Gniazdo<
OTWARCIE BIBLIOTEKI W BARCICACH
Zaproszenie do Biblioteki Parafialnej
Powstaje nowy film o księdzu Józefie Tischnerze
Rozmowa z Wojciechem Knapikiem
15 lat Starosądeckiego Chóru Parafialnego
PIELGRZYMOWANIE DO LITMANOWEJ

.

.
Sprawozdanie z działalności POAK
przy parafii p.w. św.Elżbiety Węgierskiej
w Starym Sączu
za rok 2012
 
   Starosądecki Oddział Akcji Katolickiej należy do aktywnie działających stowarzyszeń i realizuje swoje programowe zadania przez dawanie świadectwa Chrystusowi. Nie tylko dba o duchowy rozwój swoich członków, ale obdarowuje się wzajemnie przyjaźnią, dobrocią i radością potrzebną ludziom.
   W ogólnopolski program roku 2012 - „Kościół naszym domem” wpisała się treść naszych modlitewno-formacyjnych spotkań przygotowanych przez poszczególnych członków, którzy podkreślali i przedstawiali działalność Akcji Katolickiej w służbie Kościoła.
Na 12 spotkaniach opracowano i przedyskutowano następujące tematy problemowe:
- Sakrament chrztu św. włączeniem w życie Kościoła
- Kościół naszym domem
- Kościół Ludem Bożym
- Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa
- Katolicyzm i patriotyzm - Kościół na straży polskiej wolności
- Kościół świątynią Ducha Św.
- Maryja Matką Kościoła
- Jedność Kościoła
- Świętość Kościoła
- Powszechność (katolickość) Kościoła
- Apostolskość i misyjność Kościoła.
 
   Ciekawą i dobrze organizowaną formą nowej ewangelizacji były wspólnie z Klubem Seniora organizowane wycieczki pielgrzymkowe do Sanktuariów Diecezji Tarnowskiej, ale nie tylko.
   „Lubimy to wędrowanie do miejsc kultu, sanktuariów, duchowych centrów przeżywania. Główną pobudką zawsze jest pobożność, zamanifestowanie swej wiary, głód duchowy obcowania z sacrum. Kieruje nami także ciekawość świata, chęć poznania czegoś nowego, możliwość kontaktu z kulturą i sztuką, doświadczenie wspólnoty i więzi, i co może najważniejsze potrzeba doskonalenia się wewnętrznego” - napisała p.Zosia Gierczyk, której ciekawe reportaże z tych spotkań w terenie drukuje Redakcja parafialnego pisma „Z Grodu Kingi”.
W okresie sprawozdawczym odwiedziliśmy:
- Jaworki - Szlachtową - Krościenko - z Klubem Seniora - maj - 100 osób
- Jasną Górę - w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki - czerwiec
- Pasierbiec - Szczyrzyc i Limanową - z Klubem Seniora - czerwiec - 90 osób
- Tuchów - z Klubem Seniora - lipiec - 70 osób
- Trzebinia - Czerna - Mogiła - sierpień - 80 osób

We wrześniu wędrując śladami bł.Jana Pawła II odwiedziliśmy Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Łagiewniki, a w październiku Tyniec - Okulice oraz Litmanową na Słowacji. Najważniejszym wydarzeniem każdej rozśpiewanej pielgrzymki było wspólne uczestnictwo w odprawianej przez naszego kapłana Mszy św. a później niekończące się rozmowy.
    Poprzez swoich przedstawicieli braliśmy także udział w spotkaniu prezesów POAK w Tarnowie oraz w Gródku, gdzie zorganizowano „dzień społeczny” - i w rekolekcjach w Ciężkowicach. W listopadzie nasze święto patronalne - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - wyjazd do Tarnowa.
     Z uznaniem spotkały się organizowane wspólnie z innymi Oddziałami AK spotkania modlitewno-formacyjne i towarzyskie. Uczestniczyli w nich razem z nami członkowie AK z Barcic i z Czarnego Potoka:
- styczeń - spotkanie opłatkowe - Czarny Potok
- kwiecień - święto Wojciecha - patrona AK - Stary Sącz
- maj - spotkanie modlitewno-formacyjne - Jamna (dla wszystkich oddziałów)
- wrzesień - spotkanie dekanalne - Barcice
 
Inne formy pracy:
- opieka nad Klubem Seniora - organizowane wycieczki, wyświetlane filmy
- prowadzenie Biblioteki Parafialnej przy parafii św.Elżbiety
- współpraca z Redakcją „Z Grodu Kingi”
- prowadzenie dokumentacji: ksiąg-protokołów, kroniki POAK i Klubu Seniora.
 
Tyle o naszej pracy i formacyjnych spotkaniach, na które serdecznie zapraszamy do Domu Parafialnego. Zbliżają się święta.
            „Jest w moim kraju zwyczaj - pisał C.K.Norwid - że w dzień wigilijny
            Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
            Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
            Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
Uczyńmy to również, życząc sobie wzajemnie radosnych świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku bogatego miłością i nadzieją.
 
Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w Starym Sączu
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech