Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 25 stycznia 2021 Miłosza, Pawła, Tatiany     "Słaba jest nasza życzliwość dla tych, których wspomagamy tylko radą" - Luc de Clapiers
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr12 (187) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII kwesta na odnowę starosądeckich pomników nagrobnych
Grudzień -- KALENDARIUM
Życzenia świąteczno-noworoczne
Strona tytułowa
Złote Gody w Starym Sączu
W 94 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
JUBILEUSZ 800-LECIA ZAKONU ŚWIĘTEJ KLARY 1212-2012
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Śpiewajcie i radujcie się! Dzieciątko się narodziło w Betlejem
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Piłka nożna - moja pasja
NASZ SZKOŁA ŚWIĘTUJE
Konkurs w Szkole Podstawowej w Popowicach
VI edycja projektu >Mieć wyobraźnię miłosierdzia<
Czas na aktywność w Grodzie Kingi
Wiersze o życiowej wspinaczce
Wspomnienie o Krystynie Bryneckiej
Kopia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie
Koncert wdzięczności Stowarzyszenia >Gniazdo<
OTWARCIE BIBLIOTEKI W BARCICACH
Zaproszenie do Biblioteki Parafialnej
Powstaje nowy film o księdzu Józefie Tischnerze
Rozmowa z Wojciechem Knapikiem
15 lat Starosądeckiego Chóru Parafialnego
PIELGRZYMOWANIE DO LITMANOWEJ
Sprawozdanie z działalności POAK w Starym Sączu za rok 2012

.
VIII KWESTA NA ODNOWĘ
STAROSĄDECKICH POMNIKÓW NAGROBNYCH
 
    Zorganizowana została 1 listopada 2012 r. przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.
Na obydwu starosądeckich cmentarzach z każdym rokiem rośnie liczba zabytkowych pomników nagrobnych odnowionych, dzięki ofiarności odwiedzających w dniu Wszystkich Świętych, groby swych bliskich.
Ratowanie, od nieuchronnych, destrukcyjnych skutków upływającego czasu, cennych zabytków jest wielkim wyzwaniem i koniecznością, możliwą do realizacji dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, którzy z wielkim sercem poświęcają swe środki i chęci służenia dobrej sprawie.
Od zniszczenia ocalone zostały cenne zabytki. W latach 2006-2012, dzięki zebranej przez kwestarzy kwocie 41070 zł, odnowiono dwadzieścia sześć cennych pomników nagrobnych. Ich renowacje przeprowadziła nowosądecka firma ART-Stec. Ze środków uzyskanych w roku 2011 na starym cmentarzu odnowione zostały nagrobki: Antoniego Wiśniowskiego, Józefa Pasiuta, Małgorzaty Przybylskiej i Romusia Łuckiego oraz Franciszka Japoła, Marii z Pawlikowskich Pasiutowej i dr Władysława Cichockiego na nowym cmentarzu. Całkowity koszt ich renowacji wyniósł 9900 zł.
W bieżącym roku dotacja Banku Spółdzielczego w Starym Sączu umożliwiła TMSS wydanie widokówki - z fotografiami Piotra Droździka - pomników: Jana Niepokoya oraz Józefa i Katarzyny Kmietowiczów - odnowionych dzięki społecznej ofiarności w 2011 r.
.

.
Kwestowali: Karol Hopek, Wojciech Setlak, Kazimierz Gizicki, Małgorzata Wilusz-Kołdras, Ewa Zielińska, Jacek Lelek, Marian Gargula, Sławomir Szczepaniak, Andrzej Rams, Paweł Broniszewski, Adam Górski, Andrzej Sojka, Marek Skuła, Ignacy Kurowski, Marian Kuczaj, Agata Godawska - Nicpońska, Ewa Zięba, Zofia Kucharska i niżej podpisana. Kwestującym towarzyszyła młodzież ze starosądeckich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie, z Prywatnego Gimnazjum oraz Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego: Angelika Piszczek, Ewelina Siedlarz, Kinga Stec, Sylwia Sikora, Agnieszka Kubowicz, Maria Śmierciak, Sebastian Bator, Agnieszka Kaliciecka, Mateusz Palonek, Gabriela Wilczyńska, Barbara Tokarczyk, Katarzyna Witowska, Dominika Piszczek, Kinga Skoczeń, Magdalena Michalak, Mateusz Pierzchała, Robert Olesiak, Dominika Wójcik, Gabriela Tokarz, Anna Wojnarowska, Aleksandra Wokacz, Dominika Ostrówka, Małgorzata Wojsław, Mateusz Kowalczyk, Michał Pawlik, Paulina Syjud, Izabela Mordarska, Agata Wąchała, Justyna Citak, Jakub Smoter, Kasper Janik. Tą drogą Towarzystwo składa gorące podziękowania wszystkim kwestującym.
2 listopada w „Domu na Dołkach”, w celu podliczenia pieniędzy ofiarowanych do puszek, zebrała się komisja w składzie: Jolanta Młodkowska-Czech, Andrzej Długosz, Magdalena Fryźlewicz, Adam Górski, Ignacy Kurowski i Paweł Broniszewski.
Komisja podpisała protokół, w którym stwierdzono, że w sumie do puszek zebrano 8680 złotych. W poszczególnych puszkach znajdowało się od 250 do ponad tysiąca złotych, co związane było z miejscem i czasem kwestowania.
Zebrane pieniądze, za które ich ofiarodawcom, tak kwestujący, jak i Towarzystwo Miłośników Starego Sącza serdecznie dziękują, wzorem lat ubiegłych przeznaczone zostaną na renowacje kolejnych wytypowanych zabytkowych pomników nagrobnych.
 
Jolanta Młodkowska-Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech