Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 25 stycznia 2021 Miłosza, Pawła, Tatiany     "Słaba jest nasza życzliwość dla tych, których wspomagamy tylko radą" - Luc de Clapiers
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr12 (187) 2012 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI edycja projektu >Mieć wyobraźnię miłosierdzia<
Grudzień -- KALENDARIUM
Życzenia świąteczno-noworoczne
Strona tytułowa
Złote Gody w Starym Sączu
W 94 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
JUBILEUSZ 800-LECIA ZAKONU ŚWIĘTEJ KLARY 1212-2012
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Śpiewajcie i radujcie się! Dzieciątko się narodziło w Betlejem
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Piłka nożna - moja pasja
NASZ SZKOŁA ŚWIĘTUJE
Konkurs w Szkole Podstawowej w Popowicach
Czas na aktywność w Grodzie Kingi
Wiersze o życiowej wspinaczce
VIII kwesta na odnowę starosądeckich pomników nagrobnych
Wspomnienie o Krystynie Bryneckiej
Kopia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie
Koncert wdzięczności Stowarzyszenia >Gniazdo<
OTWARCIE BIBLIOTEKI W BARCICACH
Zaproszenie do Biblioteki Parafialnej
Powstaje nowy film o księdzu Józefie Tischnerze
Rozmowa z Wojciechem Knapikiem
15 lat Starosądeckiego Chóru Parafialnego
PIELGRZYMOWANIE DO LITMANOWEJ
Sprawozdanie z działalności POAK w Starym Sączu za rok 2012

.
VI edycja projektu
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
 
Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.
 
   To apel bł.Jana Pawła II, który przyświecał VI już edycji projektu ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Organizatorami przedsięwzięcia są Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia nauczycieli.
   21 listopada w Kinie Sokół w Starym Sączu odbył się rejonowy etap projektu, w którym wzięli udział m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu Stowarzyszenia Sursum Corda. Młodzież wystąpiła z przedstawieniem „Z sercem na dłoni”, który dopełnił udział dzieci ze scholki z parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu pod opieką: p.Danuty Hejmej, Ewy Zięby oraz akompaniamencie p.Marka Zięby.
Burmistrz Starego Sącza na rozpoczęcie uroczystości zaznaczył:
.

.
Stary Sącz jest miastem, które nawiedził bł.Jan Paweł II, jest miastem skąd popłynęło w świat jego wezwanie do świętości, jest miastem, które tą obecnością Papieża cały czas żyje. Dlatego myślę, że fakt, iż dzisiaj tu jesteście to nie jest przypadek, ale szczególny znak działania Jana Pawła II.
 
   W tak trudnych współcześnie czasach umacnia nas wszystkich piękna postawa młodych ludzi, którzy decydują się poświęcić swój wolny czas dla innych. Jak sami twierdzą za wspaniałą nagrodę- uśmiech, uścisk dłoni i miłe słowo.
Udział uczniów z ZSP w tym etapie projektu to ogromne wyróżnienie, ponieważ zgłosiło się w sumie 230 szkół z województwa małopolskiego, 18 z nich to szkoły z naszego regionu. Komisja Konkursowa wybrała z 18 szkół- 8 z nich miało  szansę zaprezentować się w Kinie Sokół.
Angelika Duda
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech