Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 26 stycznia 2021 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 1-2 (188-189) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kościół tarnowski w 2012 roku
Rok 2013 - rokiem Jana Joachima Czecha w Starym Sączu
Wigilia w Bangladeszu - (korespondencja z Londynu)
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Kalendarium - luty
Strona tytułowa
Caritasowe sprawozdanie
Rok 2012 w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu
Ks.Tadeusz Sajdak proboszczem parafii w Korzennej
Spotkanie mikołajkowe I wigilijne w PWD W Starym Sączu
ŚWIĘTY MIKOŁAJ U SENIORÓW
Podczas wigilijnych spotkań i na Boże Narodzenie
>MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA< - Przysietnica
Jasełka, Dzień Babci i Dziadka - Skrudzina
Wigilijna wieczerza w LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
Ogłoszenia i Kronika parafialna
IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki >O Wawrzyn Sądecczyzny<
Nowa płyta nagrana w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
O tempora, o mores…
Analfabetyzm wtórny
Podróżowanie w Bangladeszu - (korespondencja z Londynu)
Nowości w Muzeum Jana Pawła II w Ołtarzu Papieskim
Wspomnienie ofiar stanu wojennego w starosądeckim LO
>Sądeczanin< w starosądeckim LO
Wywiad z panią Kingą Bednarczyk - dziennikarką portalu sądeczanin.info
To będzie jubileuszowy XXXV Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
Kolejna premiera Amatorskiego Teatru Integracyjnego
KONCERT NOWOROCZNY
POWITANIE NOWEGO ROKU NA PREHYBIE

.
Kościół tarnowski w 2012 roku
 
Wybór ks.bpa Andrzeja Jeża na ordynariusza diecezji tarnowskiej, 70-lecie święceń kapłańskich ks. Józefa Grzegorzka i wreszcie powstający w Starym Sączu film o ks.Józefie Tischnerze - to tylko niektóre z wydarzeń, jakie przyciągały uwagę starosądeczan w 2012 roku.
 
Muzeum i film o ks.prof.Józefie Tischnerze
28 kwietnia w Starym Sączu oficjalnie zostało otwarte Muzeum Księdza prof.Józefa Tischnera. Można w nim podziwiać zdjęcia, książki, listy oraz pamiątki pozostałe po kapłanie. Odtworzono także pokój, w którym mieszkał i tworzył słynny starosądeczanin. 19 października w Starym Sączu gościła ekipa filmowa, która przygotowuje dokument o ks.Józefie Tischnerze. Produkcja „Jego oczami” będzie nietypowym spojrzeniem na historię autora „Filozofii po góralsku”.
 
Nowy ordynariusz diecezji tarnowskiej
12 maja biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej - Andrzej Jeż został kolejnym biskupem diecezjalnym w Tarnowie. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce. Uroczyście odczytano ją także podczas odpustu w Szczepanowie - miejscu narodzenia św. Stanisława - patrona Polski i diecezji tarnowskiej.
15 czerwca z udziałem gości z kraju i zagranicy odbył się ingres nowego biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Obecny był abp Celestino Migliore nuncjusz apostolski w Polsce, a także ok. 30 kardynałów i biskupów. Mszę św. koncelebrowało ok. 400 kapłanów. Licznie w katedrze zgromadzili się mieszkańcy diecezji, zwłaszcza z rodzinnej Limanowej, a także parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie nauki. Przed bazyliką był telebim i ławki. Plac licznie wypełnili wierni ze sztandarami.
 
Święto rodzin przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu
Zaledwie dwa dni po uroczystym ingresie (17 czerwca), ks.bp Andrzej Jeż przewodniczył Mszy Świętej przy Ołtarzu Papieskim z okazji 13. rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Starego Sącza. Tradycyjnie w trzecią niedzielę czerwca odbywa się tu Diecezjalne Święto Rodzin. Dziadkowie, rodzice i dzieci spotykają się, aby dziękować Bogu za papieską wizytę w Starym Sączu i kanonizację bł.Kingi, ale także, aby podkreślić, jak ważną częścią Kościoła jest rodzina. Nie inaczej było w 2012 roku. W homilii Pasterz diecezji tarnowskiej zwracał uwagę na wielką rolę i odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci.
 
Rok Świętej Klary
„Klara - Kobieta Nowa” to hasło konferencji naukowej, która 22 i 23 czerwca odbywała się w Miasteczku Galicyjskim. A wszystko z okazji 800-lecia założenia zakonu św.Klary z Asyżu. Do Nowego Sącza przyjechali wykładowcy z uczelni w Krakowie, Wrocławiu i Lublinie, a także ks.Felice Accrocca z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W konferencji wzięła również udział s.Teresa Izworska - Ksieni starosądeckiego klasztoru Klarysek, która za pomocą teletransmisji otworzyła spotkanie.
.

.
Sceny z życia księżnej Kingi na dziedzińcu klasztornym
Przy okazji 34. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, na dziedzińcu klasztoru klarysek 7 lipca  można było zobaczyć misterium o życiu św.Kingi w wykonaniu Teatru Fundacji Nomina Rosae z Nowego Sącza. Widowisko przybliżyło wybrane epizody z życia krakowskiej księżnej. Jego fabuła koncentrowała się na takich wydarzeniach jak zaślubiny z księciem Bolesławem, decyzji małżonków o zachowaniu czystości w małżeństwie, męczeńskiej śmierci i staraniach o kanonizację św. Stanisława, wstąpieniu księżnej do klasztoru i ucieczce przed Tatarami. Wątki te ukazały wyjątkowy charakter Kingi, jej pobożność, miłosierdzie i troskę o poddanych.
 
Najstarszy kapłan w diecezji pochodzi ze Starego Sącza
2 września niezwykły jubileusz świętowano w kościele pw.św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. 70-lecie kapłaństwa przeżywał bowiem ks. prałat Józef Grzegorzek. To najstarszy kapłan w diecezji tarnowskiej. Na Mszy Świętej o godz. 12. zgromadzili się kapłani z całego dekanatu starosądeckiego. Obecni byli ks.prałat Alfred Kurek - emerytowany proboszcz parafii św.Elżbiety w Starym Sączu i obecny proboszcz ks.Marek Tabor. Przybyli ks.Józef Wałaszek - dziekan dekanatu starosądeckiego, ks.Henryk Homoncik - proboszcz parafii w Krościenku nad Dunajcem, ks.Tadeusz Sajdak - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu i ks.Józef Zabrzeński - emerytowany proboszcz parafii w Łużnej, który podobnie jak ks. prałat Grzegorzek pochodzi z parafii w Ujanowicach. To on w homilii przypomniał trudną drogę do kapłaństwa księdza Jubilata, która przypadała na czas wojny i okupacji hitlerowskiej.
 
Rok Wiary
11 października wierni Kościoła katolickiego rozpoczęli Rok Wiary. W stolicy diecezji tarnowskiej, w uroczystości inaugurującej nadchodzący czas, wzięli udział biskupi, kapłani, siostry zakonne, alumni Wyższego Seminarium Duchownego i wierni świeccy. Mszy św. w bazylice katedralnej przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż.
 
15-lecie Starosądeckiego Chóru Parafialnego
Chór Parafialny, działający przy parafii św.Elżbiety w Starym Sączu, ma już 15 lat. 25 listopada jego członkowie wraz z dyrygentem - Stanisławem Dąbrowskim, zaprosili starosądeczan na koncert jubileuszowy, podczas którego zaprezentowali kilkanaście utworów ze swojego bogatego repertuaru. Koncert zgromadził w kościele św. Elżbiety kapłanów z parafii, władze samorządowe i mieszkańców Starego Sącza, a chór uraczył ich najpiękniejszymi pieśniami ze swojego bogatego repertuaru. W drugiej części chórzyści zaprezentowali się wraz ze Starosądecką Międzyszkolną Orkiestrą Dętą.
.

.
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech