Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 26 stycznia 2021 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 1-2 (188-189) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks.Tadeusz Sajdak proboszczem parafii w Korzennej
Rok 2013 - rokiem Jana Joachima Czecha w Starym Sączu
Wigilia w Bangladeszu - (korespondencja z Londynu)
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Kalendarium - luty
Strona tytułowa
Caritasowe sprawozdanie
Rok 2012 w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu
Kościół tarnowski w 2012 roku
Spotkanie mikołajkowe I wigilijne w PWD W Starym Sączu
ŚWIĘTY MIKOŁAJ U SENIORÓW
Podczas wigilijnych spotkań i na Boże Narodzenie
>MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA< - Przysietnica
Jasełka, Dzień Babci i Dziadka - Skrudzina
Wigilijna wieczerza w LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
Ogłoszenia i Kronika parafialna
IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki >O Wawrzyn Sądecczyzny<
Nowa płyta nagrana w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
O tempora, o mores…
Analfabetyzm wtórny
Podróżowanie w Bangladeszu - (korespondencja z Londynu)
Nowości w Muzeum Jana Pawła II w Ołtarzu Papieskim
Wspomnienie ofiar stanu wojennego w starosądeckim LO
>Sądeczanin< w starosądeckim LO
Wywiad z panią Kingą Bednarczyk - dziennikarką portalu sądeczanin.info
To będzie jubileuszowy XXXV Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
Kolejna premiera Amatorskiego Teatru Integracyjnego
KONCERT NOWOROCZNY
POWITANIE NOWEGO ROKU NA PREHYBIE

.
Ks.Tadeusz Sajdak
proboszczem parafii w Korzennej
.

.
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II w Starym Sączu - ks.Tadeusz Sajdak, został proboszczem parafii w Korzennej. Decyzją ks. bpa Andrzeja Jeża zastąpi zmarłego na początku bieżącego roku ks.Stanisława Gancarza.
Ks.Tadeusz Sajdak w 2009 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej". Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu tak uzasadniało przyznanie zaszczytnego tytułu:
Ksiądz Tadeusz Sajdak pełni funkcję Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Jego aktywne działania mają charakter ponadlokalny i promują nasz region w różnych zakątkach Polski i świata.
Ks.Tadeusz Sajdak jest znany i ceniony przez różnorodne środowiska Sądecczyzny. Był koordynatorem powstania prężnego ośrodka formacyjno-rekolekcyjnego na błoniach w Starym Sączu. Znajduje się w nim biblioteka i muzeum gromadzące pamiątki o Janie Pawle II. Obiekt powstał obok drewnianego ołtarza papieskiego, gdzie w 1999 roku Ojciec Święty kanonizował błogosławioną Kingę - jedynego papieskiego ołtarza w Polsce, który pozostał na swym pierwotnym miejscu. Dzięki powstaniu starosądeckiego ośrodka znacznie ożywił się ruch pielgrzymkowy w naszym regionie. Każdy turysta, który odwiedza Stary Sącz, nie omieszka skierować swych kroków w stronę Centrum Pielgrzymowania. Tym samym Centrum staje się jednym z najistotniejszych elementów kształtujących ruch turystyczny południowej Małopolski.
Ksiądz Tadeusz Sajdak jest kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o młode pokolenie. Dba o rozwój gospodarczy i kulturalny Ziemi Sądeckiej. Nigdy nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę. Jego słowa zawsze zawierają cenne wskazówki i nauki dla słuchaczy.
Przypomnijmy, że ks.Tadeusz Sajdak tworzył Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania od 2000 roku. Jak mówi było to dla niego wyjątkowe zadanie, które nikomu innemu nie przypadnie już w udziale. Obowiązki proboszcza parafii w Korzennej ks. Sajdak przejął 27 stycznia
Nowym dyrektorem DCP został ks.dr Marcin Kokoszka. Kapłan ma 36 lat, kończy studia na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie na kierunku zarządzanie w turystyce i rekreacji. Był także zastępcą dyrektora Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego. Jego pierwszą parafią po święceniach była parafia św. Heleny w Nowym Sączu.
Dziękując za owocną współpracę przez te minione lata, w imieniu redakcji „Z Grodu Kingi” życzymy ks.Tadeuszowi Sajdakowi błogosławieństwa Bożego oraz wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów.
 
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech