Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 4 (191) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaproszenie do lektury
Ogłoszenia i Kronika parafialna
PANIE, WIERZĘ
Uroczysta Msza Święta w kościele klasztornym
Rozmowa ks.drem Marcinem Kokoszką
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Kalendarium - ŻYCZENIA
NARODZINY NADZIEI
Kardynał z Argentyny Papieżem!
Strona tytułowa
Harmonogram wydarzeń w Diecezjalnym Centrum Pielgrzym. w Starym Sączu
Święty Marek, Ewangelista - 25 kwietnia
Małopolski Konkurs Czytelniczy w starosądeckim LO
Uczniowie starosądeckiego LO na praktykach w przedszkolu
Rok 2013 - rokiem Jana Joachima Czecha w Starym Sączu
JUBILEUSZOWY ROK - Jan Joachim Czech
Powstanie dom pomocy społecznej w Myślcu
Testamentalne wołanie o godność człowieka
PYTANIA I ODPOWIEDZI

.
Zaproszenie do lektury
 
Tę książkę trzeba nie tylko przeczytać, ale i przemyśleć. Dobrze ją mieć, by do niej wracać.
    Jeszcze w klimacie wielkopostnej zadumy, a już w oczekiwaniu na Paschę Chrystusa polecam Państwu „Rekolekcje paryskie” ks.Józefa Tischnera, który przyjeżdżał do Paryża lat osiemdziesiątych, głównie na zaproszenie polskich pallotynów, prowadzących w stolicy Francji działalność duszpasterską i wydawniczą.
- Swoje paryskie rekolekcje ks.Józef Tischner rozpoczynał wśród słuchaczy pogrążonych w apatii, poczuciu beznadziei i braku perspektyw. Kiedy wygłaszał ostatnie kazanie, Polska była już wolna. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało - czytamy w przypisach.
Na pewno wielu zaciekawi, co Autor ma nam dzisiaj do powiedzenia.
.

.
    „Książka nosi tytuł „Rekolekcje paryskie” ale teksty w niej zamieszczone są różne: obok homilii i konferencji rekolekcyjnych można tu znaleźć także wykłady, dyskusje, a nawet zapis ze spotkania promującego książkę: „Polska jest ojczyzną”.
Mamy tu ks.Tischnera, jako myśliciela religijnego i kaznodzieję, jako mistrza duchowego i świadka swojego czasu. Dzięki temu otrzymujemy książkę żywą, która (…) pozwala także z pewnym dystansem przyjrzeć się naszym codziennym biedom” - pisze w „posłowiu” Wojciech Bonowicz.
    Spis treści obejmuje między innymi tematy: „Polskie wyzwania” - „Wiara rodzi się z wyboru” - „Miejsca nadziei” - „Choroba na władzę” - „Kłamstwo polityczne” - „Serce i skarb” - Religia i polityka” - „W stronę społeczeństwa dialogu” - „Na drodze do człowieka” - „Wezwanie do przemiany” - „Przygotowanie do rachunku sumienia” - „Możemy zaśpiewać pieśń wolności”.
    „Rekolekcje paryskie” - to przejmująca podróż z ks.Józefem Tischnerem od duchowego kryzysu po wyzwolenie dzięki wierze. Człowiek w kazaniach i rozmowach Księdza Filozofa, to istota pełna niepokoju ale też tęskniąca za wolnością i światłem” - czytamy w „posłowiu”.
Tacy także są wśród nas i dlatego warto pochylić się nad tą książką.
Wybrała KM
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech