Portal - Stary Sącz
polski Środa - 20 stycznia 2021 Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 7-8 (194-195) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendarium - lipiec-sierpień
Natalia Brzęk laureatką Ogólnopolskiego Finału XXXIX OWoW
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Apel o udostępnienie arch. zdjęć budynku SP nr 1 im.Ks.prof.J.Tischnera
Pow. Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu - podsumowanie imprez
Uczennica ze starosądec. LO w międzyn. etapie konkursu chemicznego
Dzień Dziecka i Sportu w starosądeckim LO
>Witajcie Wakacje!< - zabawa z wolontariuszami
Wykład dra Marka Jarosińskiego w starosądeckim LO
Punkt informacji turystycznej
ANDRZEJ WOJNAROWSKI - STAROSĄDECZANIN Z PASJĄ
Przedszkolaki w hołdzie bł.Janowi Pawłowi II
Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Przehybie - otwarty
Występ artystyczny przedszkolaków z Moszczenicy Niżnej
>ZASŁUŻENI DLA ZIEMI SĄDECKIEJ<
Jubileusz setnych urodzin pana Antoniego Radeckiego
W starosądeckiej świątyni Bożego Miłosierdzia
Święto Rodzin przy Ołtarzu Papieskim
Samorządowcy u św.Kingi
Pielgrzymka - Odporyszów - Dąbrowa Tarnowska - Stara Jastrząbka
Homilia ks.abpa Zygmunta Zimowskiego - Stary Sącz, 30 maja 2013 r.
> OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY… <
Rozmowa z ks.dr Romanem Stafinem, kapelanem Sióstr Klarysek (cz.2)
Wywiad z księdzem arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim
Ks.Roman Stafin - Moja Msza Święta
Strona tytułowa

.
24 lipca - wspomnienie św.Kingi
    Urodziła się na Węgrzech w 1234 roku, ale już w wieku pięciu lat trafiła na dwór księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. Osobowość księżnej Kingi po jej przybyciu do Polski kształtowały dwie bliskie jej kobiety: matka Bolesława - księżna Grzymisława oraz jego starsza siostra Salomea (późniejszą błogosławioną). Stały się nie tylko jej wychowawczyniami, ale i powiernicami. Dzięki nim poznała Kinga ducha franciszkańskiego, co potem znalazło odzwierciedlenie w jej postępowaniu względem ubogich. Zasłyszane opowiadania o św. Klarze i Franciszku wycisnęły na jej duszy niezatarty ślad i miały stać się dla niej wskazówką postępowania. Wychowana wśród takich wzorców rozpoczęła pracę nad sobą, aby zniszczyć w sobie ziemskie skłonności, stłumić zmysły i przypodobać się Bogu. Na dworze uczyła się także pisać, czytać, poznawała łacinę i podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, życie przodków własnych oraz męża. Po jego śmierci wstąpiła do założonego przez siebie klasztoru w Starym Sączu. Tam spędziła ostatnie 12 lat swojego życia. Przez cały czas pobytu w klasztorze Bóg nie szczędził jej cierpień. Ciężka choroba przykuwa ją do łóżka na 10 miesięcy. Mimo to miała jeszcze dość sił, by szyć odzież dla chorych, ubogich i sierot. Zmarła 24 lipca 1292 roku.
 
6 sierpnia - Przemienienie Pańskie
    Przemienienie Pańskie jest obchodzone uroczyście, jako święto chrześcijańskie. Wydarzenie to opisują trzej ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz. Jezus zabrał trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana na górę, gdzie zobaczyli go w nieziemskiej chwale, rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Ewangelie nie podają nazwy góry, przyjmuje się, że była to góra Tabor. Przemienienie Pańskie to wielka uroczystość w parafii św.Małgorzaty w Nowym Sączu, w sanktuarium Przemienia Pańskiego, a także w parafii w Kruźlowej.
 
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
    Nie wiemy kiedy i gdzie umarła Matka Boża, w Piśmie Świętym nie znajdziemy opisu Jej wzięcia do nieba, a jednak od wieków chrześcijanie wierzyli, że Matka Zbawiciela musiał w wyjątkowy sposób zakończyć swoje ziemskie życie. Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłoszono, jako dogmat wiary dopiero w 1950 roku. Uczynił to papież Pius XII. W polskiej tradycji święto Wniebowzięcia NMP zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Wielu wiernych przynosi tego dnia do poświęcenia wianki zielne, bukiety kwiatów, kłosy zbóż i owoce. Symbolizują one duchową pełnię Maryi, jako „najdorodniejszego ziemskiego owocu”
Oprac. Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech