Portal - Stary Sącz
polski Środa - 20 stycznia 2021 Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 7-8 (194-195) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samorządowcy u św.Kingi
Natalia Brzęk laureatką Ogólnopolskiego Finału XXXIX OWoW
Kalendarium - lipiec-sierpień
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Apel o udostępnienie arch. zdjęć budynku SP nr 1 im.Ks.prof.J.Tischnera
Pow. Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu - podsumowanie imprez
Uczennica ze starosądec. LO w międzyn. etapie konkursu chemicznego
Dzień Dziecka i Sportu w starosądeckim LO
>Witajcie Wakacje!< - zabawa z wolontariuszami
Wykład dra Marka Jarosińskiego w starosądeckim LO
Punkt informacji turystycznej
ANDRZEJ WOJNAROWSKI - STAROSĄDECZANIN Z PASJĄ
Przedszkolaki w hołdzie bł.Janowi Pawłowi II
Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Przehybie - otwarty
Występ artystyczny przedszkolaków z Moszczenicy Niżnej
>ZASŁUŻENI DLA ZIEMI SĄDECKIEJ<
Jubileusz setnych urodzin pana Antoniego Radeckiego
W starosądeckiej świątyni Bożego Miłosierdzia
Święto Rodzin przy Ołtarzu Papieskim
Pielgrzymka - Odporyszów - Dąbrowa Tarnowska - Stara Jastrząbka
Homilia ks.abpa Zygmunta Zimowskiego - Stary Sącz, 30 maja 2013 r.
> OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY… <
Rozmowa z ks.dr Romanem Stafinem, kapelanem Sióstr Klarysek (cz.2)
Wywiad z księdzem arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim
Ks.Roman Stafin - Moja Msza Święta
Strona tytułowa

.
Samorządowcy u św.Kingi
 
    Parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i radni spotkali się w kościele klasztornym pw.Świętej Trójcy w Starym Sączu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Był on obchodzony 27 maja. Samorządowcy spotkali się w sanktuarium św. Kingi (od 2007 roku patronki samorządowców), w miejscu, gdzie jak podkreślił ks. bp Andrzej Jeż „zostajemy opromienieni świętością Pani Sądeckiej i bł.Jana Pawła II”. - Łączy nas ta sama troska o lepsze jutro naszych małych ojczyzn, którym chcemy ofiarować nasza pracę, talenty, wysiłek podejmowanych inicjatyw. Przybywając dziś do grobu i sanktuarium Pani Ziemi Sądeckiej, szukamy wspólnie tej mądrości, która pomagała jej pięknie i owocnie żyć dla Boga i dla ludzi - mówił ordynariusz diecezji tarnowskiej. Wraz z ks.bp Andrzejem Jeżem Mszę Świętą sprawowali ks.Marek Tabor - proboszcz parafii pw. św.Elżbiety w Starym Sączu oraz ks. Marcin Kokoszka - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania.
    W homilii Biskup zachęcał do wpatrywania się w przykład św.Kingi. Wskazywał, że święci ukazują nam właściwą hierarchię wartości i życiowych celów: - Św.Kinga, szukając w swoim życiu tego, co naprawdę nieprzemijające, znalazła piękną ewangeliczną perłę. Tęsknotę za nią włożył Bóg w serce każdego człowieka. Jest to tęsknota za dobrem, pięknem, szczęściem, pokojem - za tym wszystkim, co symbolizuje drogocenna perła. Ostatecznie jest to najgłębsza egzystencjalna tęsknota za Jezusem Chrystusem, będącym uosobionym Królestwem Bożym - powiedział bp Jeż.
.

.
    Ordynariusz diecezji tarnowskiej przypomniał też samorządowcom słowa, jakie Jan Paweł II wypowiedział do nich 16 czerwca 1999 roku podczas kanonizacji bł.Kingi w Starym Sączu. Papież Polak apelował wówczas, aby w służbie społeczności lokalnej byli święci. - Papieskie słowa to doskonała wskazówka dla osób, które już w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, biorą na siebie odpowiedzialność za tych współobywateli, co do których w trakcie sprawowania swojej funkcji, będą podejmować jakiekolwiek decyzje - podkreślał biskup Jeż.
    Spotkanie było także okazją do złożenia życzeń ordynariuszowi diecezji tarnowskiej, który w tamtych dniach przeżywał jubileusz 25-lecia kapłaństwa. - Dziękujemy, że jesteś wśród nas, dziękujmy, że jesteś z wiernymi naszej diecezji w różnych miejscach od 25 lat swego kapłaństwa. Dziękujemy za otwarcie swojego serca dla samorządowców, za słowa w homiliach i rozmowach - mówiła wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor.
Po Mszy Świętej samorządowcy i parlamentarzyści zostali zaproszeni na spotkanie do Domu Pielgrzyma „Opoka”.
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech