Portal - Stary Sącz
polski Środa - 20 stycznia 2021 Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 7-8 (194-195) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Święto Rodzin przy Ołtarzu Papieskim
Natalia Brzęk laureatką Ogólnopolskiego Finału XXXIX OWoW
Kalendarium - lipiec-sierpień
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Apel o udostępnienie arch. zdjęć budynku SP nr 1 im.Ks.prof.J.Tischnera
Pow. Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu - podsumowanie imprez
Uczennica ze starosądec. LO w międzyn. etapie konkursu chemicznego
Dzień Dziecka i Sportu w starosądeckim LO
>Witajcie Wakacje!< - zabawa z wolontariuszami
Wykład dra Marka Jarosińskiego w starosądeckim LO
Punkt informacji turystycznej
ANDRZEJ WOJNAROWSKI - STAROSĄDECZANIN Z PASJĄ
Przedszkolaki w hołdzie bł.Janowi Pawłowi II
Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Przehybie - otwarty
Występ artystyczny przedszkolaków z Moszczenicy Niżnej
>ZASŁUŻENI DLA ZIEMI SĄDECKIEJ<
Jubileusz setnych urodzin pana Antoniego Radeckiego
W starosądeckiej świątyni Bożego Miłosierdzia
Samorządowcy u św.Kingi
Pielgrzymka - Odporyszów - Dąbrowa Tarnowska - Stara Jastrząbka
Homilia ks.abpa Zygmunta Zimowskiego - Stary Sącz, 30 maja 2013 r.
> OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY… <
Rozmowa z ks.dr Romanem Stafinem, kapelanem Sióstr Klarysek (cz.2)
Wywiad z księdzem arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim
Ks.Roman Stafin - Moja Msza Święta
Strona tytułowa

.
Święto Rodzin przy Ołtarzu Papieskim
 
    16 czerwca rodziny z całej diecezji tarnowskiej zjechały do Starego Sącza, aby wspólnie modlić się i bawić. Mszy Świętej przy Ołtarzu Papieskim przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Tadeusz Pikus, a koncelebrowali ją także bp Andrzej Jeż, bp Wiesław Lechowicz, licznie przybyli z całej diecezji kapłani i niedawno wyświęceni neoprezbiterzy.
    Na początku Mszy Świętej ordynariusz diecezji tarnowskiej przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił do rodzin podczas uroczystości kanonizacyjnej bł. Kingi 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu. "Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. (…) Wraz z patronką tej ziemi proszę wszystkich moich rodaków: niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was!”. Przypominając te słowa mówił: - niemal jeszcze po kilkunastu latach słyszymy w tym szczególnym miejscu, nosimy je w naszych sercach. Przyjmuje te papieskie słowa, jako szczególne duchowe dziedzictwo Jego pontyfikatu i pragniemy dziś ogarnąć modlitwą wszystkie rodziny naszej diecezji.
.

.
    Do słów bł. Jana Pawła II nawiązał także bp Tadeusz Pikus w homilii. Kapłan komentował przy tym działania zagrażające rodzinie. Mówił, że dzisiejsza sytuacja, z biblijnego punktu widzenia, przypomina Sodomę i Gomorę, gdzie milknie sumienie i gubi się rozsądek. Dodał przy tym, że drogą do odnowy rodziny jest między innymi działalność ruchów i stowarzyszeń kościelnych, które skupiają rodziny i stoją na jej straży.
    Oprawę muzyczną Liturgii zapewnił Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” z Tarnowa oraz Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta. Na zakończenie Mszy św. bp Andrzej Jeż uhonorował diecezjalnym medalem „Regno Dei Servire” rodziny wyróżniające się przeżywaniem swego małżeństwa oraz rodzicielstwa a także aktywnym uczestnictwem w życiu religijnym i społecznym swych wspólnot parafialnych i lokalnych. Złoty medal otrzymali Barbara i Henryk Siedlarz z parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej oraz Zofia i Stanisław Klimek z parafii pw. bł.Karoliny w Tarnowie. Medale srebrne przyznano Bernadetcie i Piotrowi Pikul z parafii pw. św.Kazimierza w Radgoszczy, Władysławie i Kazimierzowi Urban z parafii pw. św.Kazimierza w Radgoszczy oraz Stanisławie i Janowi Zachwieja z parafii pw. św.Wojciecha B. M w Szczawnicy
    Po Mszy Świętej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu zaprosiło wszystkich na festyn rodzinny.
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech