Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 9 (196) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Zjazd Sądeczan przy Ołtarzu Papieskim
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w starosądeckich parafiach
Kronika parafialna
KATECHECI STAROSĄDECKICH SZKÓŁ
>Wakacje w Bibliotece< dobiegły końca
Półkolonie zorganizowane przez Starosądecką Placówkę Wsparcia Dziennego
Wystawy w Galerii >Pod Gniazdem<
VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności
Państwo Maria i Dariusz Hejmejowie i ich >Gazdówka<
Na pielgrzymkowo-wycieczkowym szlaku POAK i Klubu Seniora
Wystawa w Galerii >Dawna Synagoga<
Sądecczyzna gotowa przyjąć pielgrzymów - ŚDM 2015
WIARA JEST DAREM
Odpust ku czci św.Kingi
>Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie<
Ks.Roman Stafin - Moja Msza Święta
Kalendarium - wrzesień
Strona tytułowa

.
I Zjazd Sądeczan przy Ołtarzu Papieskim
 
     18 sierpnia setki Sądeczan zgromadziły się przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu, aby wspólnie się modlić i bawić. Wszystko za sprawą I Zjazdu Sądeczan, który zorganizowało Społeczno-Kulturalne Towarzystwo SĄDECZANIN i Fundacja Sądecka. Na starosądeckich błoniach obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy, sołtysi, strażacy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji oraz służb mundurowych działających na terenie Sądecczyzny.
     Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył bp Tadeusz Pieronek, także związany z Sądecczyzną. Jego mama - Paulina Wolny Pieronek, była absolwentką dzisiejszego Zespołu Szkół Zawodowych im.św.Kingi w Podegrodziu. W homilii ksiądz Biskup przypomniał słowa bł.Jana Pawła II, które wypowiedział 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu: "Święci nie przemijają, święci wołają o świętość, święta Kingo - Pani tej Ziemi, uproś nam łaskę świętości".
     „To niejako testament, wzywający do zdobywania świętości. Testament, który nie stracił na aktualności” - mówił bp Pieronek, nawiązując przy tym także do słów, które wybrzmiały w dzisiejszej (18 sierpnia) ewangelii - w przypowieści o pannach mądrych i nieroztropnych. „Każdy z nas powinien wypełnić swoje życie czekaniem na Oblubieńca, którym jest Chrystus, ale czuwaniem roztropnym, przewidującym, z zapasem energii duchowej, która rozpala nasze serca ku dobru, ku świętości, a nie pozwala, by miłość człowieka do Boga zgasła w nas”
     Ksiądz biskup mówił również, że I Zjazd Sądeczan - wspólna modlitwa i zabawa, ma służyć popularyzacji Sądecczyzny i ukazać potrzebę „odkrywania i pielęgnowania wartościowych tradycji, kulturowych korzeni, całego tego dobra, które jest dorobkiem ojców, cennych pod nich spadkiem, świadectwem wielkości, piękna stworzonego przez człowieka, w tym ślicznym zakątku Polski”. Przypomniał również, że obowiązek kultywowania tej swojskości, spoczywa na dzisiejszym pokoleniu Sądeczan.
.

.
     Po Eucharystii, która ubogaciły śpiewem Chór Parafialny im. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach, Orkiestra Dęta i Chór Męski „Siołkowianie”, Młodzieżowy Chór „Scherzo” z Nowego Sącza, na starosądeckich błoniach rozpoczął się festyn rodzinny. Na jego uczestników czekały występy zespołów regionalnych, grup folklorystycznych i orkiestr dętych, stoiska z potrawami regionalnymi i rękodziełem artystycznym, a także warsztaty rzeźbiarstwa i koronkarstwa oraz pokazy jednostek strażackich. Dla dzieci przygotowano zabawy, gry i konkursy.
     Podczas I Zjazdu Sądeczan rozstrzygnięty Plebiscyt o „Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa SĄDECZANIN”. Zwycięzcami zostali Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Podegrodzie" oraz Magdalena Cięciwa - koronkarka z Marcinkowic. Nagrody - 20 tys. zł dla zespołu oraz 10 tys. zł dla twórczyni ludowej wręczył Zygmunt Berdychowski - inicjator powstania Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa SĄDECZANIN, założyciel Fundacji Sądeckiej. Pani Magdalena postanowiła swoja nagrodę przeznaczyć na cele kultu religijnego w Marcinkowicach, gdyż jak tłumaczyła, to dzięki mieszkańcom tej społeczności, zwyciężyła w plebiscycie.
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech