Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 9 (196) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATECHECI STAROSĄDECKICH SZKÓŁ
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w starosądeckich parafiach
Kronika parafialna
>Wakacje w Bibliotece< dobiegły końca
Półkolonie zorganizowane przez Starosądecką Placówkę Wsparcia Dziennego
I Zjazd Sądeczan przy Ołtarzu Papieskim
Wystawy w Galerii >Pod Gniazdem<
VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności
Państwo Maria i Dariusz Hejmejowie i ich >Gazdówka<
Na pielgrzymkowo-wycieczkowym szlaku POAK i Klubu Seniora
Wystawa w Galerii >Dawna Synagoga<
Sądecczyzna gotowa przyjąć pielgrzymów - ŚDM 2015
WIARA JEST DAREM
Odpust ku czci św.Kingi
>Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie<
Ks.Roman Stafin - Moja Msza Święta
Kalendarium - wrzesień
Strona tytułowa

.
KATECHECI STAROSĄDECKICH SZKÓŁ
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu:
            - Ks. mgr Janusz Ryba
            - Ks. mgr Michał Wójcik
            - Siostra  mgr Andrzelina Kwaśnik
            - Katechetka mgr Ludwika Wójcik
 
Szkoła Podstawowa w Popowicach:
            - Ks. mgr Michał Wójcik
 
Publiczne Gimnazjum w Starym Sączu:
            - Ks. mgr Janusz Ryba
            - Ks. mgr Paweł Pilas
            - Ks. mgr Dominik Furgał
 
Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu:
- Ks. mgr Paweł Gruszka 
 
Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu:
            - Ks. mgr Marek Tabor
            - Ks. mgr Paweł Gruszka
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu:
            - Ks. mgr Henryk Słąba
            - Ks. mgr Tomasz Stachel
            - Ks. mgr Dominik Furgał
            - Siostra mgr Sylwia Chruślicka
 
    Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność siostrom Służebniczkom, które opuściły naszą parafię: siostrze przełożonej Balbinie Andreasik, katechetkom: siostrze Tadeuszy Dyrek i siostrze Ligorii Janas za ich obecność w naszej parafii, za wszelkie posługi i pomoc w duszpasterstwie oraz za modlitwę wśród nas i z nami. Życzymy Siostrom wielu sukcesów w życiu osobistym i zakonnym na nowych placówkach. Niech Pan Bóg błogosławi w Waszym życiu, a patronki św.Elżbieta i św.Kinga mają w swej opiece.
    Jednocześnie pragniemy powitać w naszej parafii nowe siostry: siostrę Andrzelinę Kwaśnik, jako przełożoną, oraz siostry: Sylwię Chruślicką, Annę Skibę i Anetę Wójcik.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech