Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 7 kwietnia 2020 Donata, Herminy, Rufina     "Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka". Moses Mendelssohn
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Strona tytułowa
Kochane Dzieci
Majowe wspomnienie zielonej Galilei
Podziękowanie z dedykacją
Okiem 40-latka
Ikona Bogarodzicy >Trzy Radości<
Matkom - przed dniem ich święta
Diecezjalne obchody święta Caritas
Kalendarium majowe
Kalendarium - maj
Wpisany w poczet najsławniejszych starosądeczan
List Zarządu Starosądeckiej Orkiestry Dętej do Rady Miejskiej Starego Sącza
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (6)
> Złote Jabłko Sądeckie < dla starosądeckiego >Gniazda<
Kronika parafialna - Parafia św.Elżbiety
Sprawy ważne w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II w Starym Sączu
Małżeństwo w nauce św.Pawła Apostoła
Nowy zwyczaj w Gimnazjum Słowackiego
>Starosądeczanie< są naszymi ambasadorami - rozmowa z panią Ewą Ziębą
> Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny < (1)

.

.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu proponuje młodzieży gimnazjalnej przyszłościowe kierunki kształcenia. W przyszłości absolwenci naszej szkoły sami zbudują drogi, hotele i pensjonaty, w których gości przyjmować będą technicy hotelarstwa, a profesjonalną obsługę gastronomiczną zapewnią kucharze i kelnerzy.
 
Technikum Kelner - Kształcenie w zawodzie technik kelner odbywa się w 4 letnim cyklu kształcenia. Absolwenci tego kierunku zatrudnieni są we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych, mogą prowadzić własną działalność gastronomiczną: restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele.
Technikum Hotelarskie - Nauka w tym zawodzie odbywa się w 4-letnim cyklu kształcenia, w którym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy. Absolwenci tego kierunku nabywają takie umiejętności jak: wyposażenie i wystrój hoteli i lokali gastronomicznych, sal bankietowych i konferencyjnych, wystrój tarasów hotelowych, poznają także techniki bezpieczeństwa, techniki informatyczne i komunikacyjne, różnorodne techniki na potrzeby organizacji imprez.
Technikum Budowlane - Nauka w tym zawodzie odbywa się w 4-letnim cyklu kształcenia, w którym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy. Absolwenci tego kierunku mogą być pracownikami firmy budowlanej, biur projektowo-budowlanych, przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych, organów administracji państwowej w zakresie budownictwa. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.
Technikum Drogownictwa - Nauka w tym zawodzie odbywa się w 4-letnim cyklu kształcenia, w którym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy. Absolwenci tego kierunku mogą sporządzać projekty ulic i dróg. Planują ich odwodnienie oraz układ zieleni. Prowadzą również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawują nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, podwórek, placów i wjazdów. Mogą pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa we współpracy z władzami gminnymi i powiatowymi w zakresie komunikacji.
Technikum Urządzeń Sanitarnych - Nauka w tym zawodzie odbywa się w 4-letnim cyklu kształcenia, w którym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy. Technik urządzeń sanitarnych pracuje w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych, zarówno zewnętrznych, czyli między budynkami jak i wewnętrznych - w budynkach.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kierunek Kucharz małej gastronomii - nauka trwa dwa lata, uczniowie odbywają praktyczna naukę zawodu w szkole i w zakładach pracy.
Technikum Uzupełniające - Technik żywienia i gospodarstwa domowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu kucharz małej gastronomii.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech