Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 3 kwietnia 2020 Pankracego, Renaty, Ryszarda     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II w Starym Sączu
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Strona tytułowa
Kochane Dzieci
Majowe wspomnienie zielonej Galilei
Podziękowanie z dedykacją
Okiem 40-latka
Ikona Bogarodzicy >Trzy Radości<
Matkom - przed dniem ich święta
Diecezjalne obchody święta Caritas
Kalendarium majowe
Kalendarium - maj
Wpisany w poczet najsławniejszych starosądeczan
List Zarządu Starosądeckiej Orkiestry Dętej do Rady Miejskiej Starego Sącza
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (6)
> Złote Jabłko Sądeckie < dla starosądeckiego >Gniazda<
Kronika parafialna - Parafia św.Elżbiety
Sprawy ważne w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Małżeństwo w nauce św.Pawła Apostoła
Nowy zwyczaj w Gimnazjum Słowackiego
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu
>Starosądeczanie< są naszymi ambasadorami - rozmowa z panią Ewą Ziębą
> Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny < (1)

.
Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II
w Starym Sączu
 
    10 kwietnia 2010 roku przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu odbyły się obchody V rocznicy śmierci Jana Pawła II. Po raz kolejny przypomnieliśmy sobie, co ważnego powiedział do nas Papież 16 czerwca 1999 roku: „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości.” Świętym może być każdy człowiek, który żyje według przykazań. „…niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych, na chwałę imienia Bożego! (…)Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” Papież przypomniał wielkie świadectwo Świętej Kingi, która uczy, że „…zarówno małżeństwo, jak i dziewictwo przeżywane w jedności z Chrystusem może stać się drogą świętości”. Zadawaliśmy sobie wówczas pytanie, jak wypełnić to wielkie przesłanie Papieża. On sam mówił: „Dzisiejszy świat potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i zawodowego podejmują swoje codzienne obowiązki; którzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na co dzień służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość. Dotyczy to również takich dziedzin życia, jak polityka, działalność gospodarcza, społeczna i prawodawcza.”
.

.

.
    Przesłanie Jana Pawła II z 16 czerwca 1999 roku wciąż żywo brzmi w naszych uszach. Przypominamy je sobie w kolejne rocznice kanonizacji bł.Kingi i śmierci Papieża. Starosądeckie błonia wypełniają wtedy tłumy wiernych zgromadzone na wspólnej modlitwie. W sobotni wieczór Eucharystii przewodniczył ks.infułat Władysław Kostrzewa, a homilię wygłosił ks.Ryszard Stasiak - proboszcz w Łososinie Górnej. Tragiczny los sprawił, że modlitwa o rychłą beatyfikację Jana Pawła II została połączona z modlitwą za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Po uroczystej Mszy św. do tragedii nawiązał burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń: „Wielu z nas ma jeszcze żywo w pamięci wizytę jaką prezydent Lech Kaczyński złożył w naszym mieście 3 czerwca 2009 roku”. Burmistrz w swoim wystąpieniu przypomniał, jak wiele sympatii dla Starego Sącza i regionu sądeckiego miał Pan Prezydent, pan Maciej Płażyński, pan Tomasz Merta… Nawiązał także do zbrodni, która miała miejsce siedemdziesiąt lat temu w Katyniu. Listę nazwisk z uczestnikami feralnego lotu odczytał pan Jacek Lelek, a modlitwę za zmarłych odmówił ksiądz Tadeusz Sajdak.
    Dalszemu czuwaniu starosądeczan na błoniach towarzyszył zespół „Pokolenie JP2”. Ich modlitewny koncert „Nie lękajcie się” był wyrazem wdzięczności złożonym Janowi Pawłowi II. Nastrój zadumy i powagi podtrzymywały zapalone jedna po drugiej lampy - niewielkie światło wśród pogrążonego w ciemności ołtarza.  O 21.37 wszyscy wspólnie odśpiewali „Barkę”. Do modlitwy i śpiewu dołączyli także uczestnicy „Białego marszu”, który o godzinie 18 wyruszył spod kościoła Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.
 
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech