Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 30 marca 2020 Amelii, Dobromira, Leonarda     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ksiądz Paweł Tyrawski - Ikona Matki Bożej Gospodarnej
Strona tytułowa
Kochane Dzieci
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Kalendarium - WRZESIEŃ
WRZESIEŃ
Okiem 40-latka
DOMOWY KOŚCIÓŁ
WAKACJE Z ANGIELSKIM
V Międzynarodowy Plener Malarski
WSPOMNIENIA O KS.TISCHNERZE
Wrzesień 1939 roku w Starym Sączu
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO?
RODZINA MIŁOŚCIĄ SILNA
Ksiądz Paweł Tyrawski - KU WYŻYNOM
Caritas - Wielka Loteria Fantowa
Rozmowa z Janem Wiluszem - starosądeckim garncarzem
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Z turystycznych szlaków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Klubu Seniora
Galeria pod Gniazdem - Janusz Chojnacki ,>Pejzaże<
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (9)

.
Ikona Matki Bożej Gospodarnej
 
    Przeżywamy bardzo trudny rok, klęski żywiołowe, powodzie, usuwiska z domami, urodzaje będą zapewne niskie, a to wywoła zwyżkę cen, co niesie za sobą niedostatek, zwłaszcza dla najbiedniejszych, a nawet widmo głodu. Głód nie jest czymś nowym. Ostatni raport ONZ podaje, że na świecie co 5 sekund umiera z głodu jedno dziecko. To jest około 20 tys. na dobę, a około 5 milionów rocznie. Obecnie na świecie głoduje 963 miliony ludzi, czyli co szósty człowiek. Co możemy zrobić? Szukać pomocy nadprzyrodzonej. Tu nasuwa się starodawna ikona Matki Bożej zwanej Gospodarną. A oto jej historia. Ikona Matki Bożej Gospodarnej znajduje się w monasterze założonym w X w. na Świętej Górze Atos przez znanego z wyjątkowo ascetycznego życia, starca Atanazego. Wokół mnicha zgromadziło się wielu uczniów pragnących naśladować jego życie. Pewnego razu nastał dla wspólnoty czas wielkiej próby.
.

.
Z powodu nieurodzaju rozpoczął się głód. Mnisi rozeszli się do innych monasterów i pozostał w nim tylko ihumen Atanazy. Jednak i on zmuszony został pozostawić założoną przez siebie wspólnotę. Gdy wyszedł z monasteru i nie uszedł jeszcze zbyt daleko, na drodze spotkał kobietę. Zdziwiony zapytał, skąd się tam wzięła, bowiem wstęp kobiet na Atos jest zabroniony. Kobieta ta nie odpowiadając poprosiła, by opowiedział o swej niedoli i powrócił do monasteru, a ona mu pomoże.
    Gdy osłupiały zapytał, jak napotkana nazywa się, ona odrzekła: Jestem Matką Pana Twojego". Wówczas Atanazy zażądał dowodu na prawdziwość tych słów, a Matka Boża rzekła: „Uderz swą laską w ten przydrożny kamień, a dowiesz się z kim rozmawiasz. Tylko pamiętaj, że na zawszę pozostanę gospodynią twego monasteru". Starzec uderzył laską w kamień i z powstałej szczeliny trysnęła woda. Gdy mnich powrócił do monasteru ku ogromnemu zdziwieniu spostrzegł, że spiżarnie są pełne. Wkrótce do wspólnoty zaczęli powracać bracia i monaster rozkwitł ponownie. Od tej pory w monasterze nie ma mnicha zajmującego się sprawami gospodarczymi, bowiem zgodnie z tradycją jego obowiązki powierzono samej Bogarodzicy.
    Na pamiątkę opisanego zdarzenia w monasterze powstała ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, na której znajdują się również św.Atanazy i św.Michał z Synaju.
Niech ta opowieść pomoże nam do pełnego zawierzenia Matce Bożej zarówno w sprawach duchowych, jak i materialnych.
Zebrał ks.Paweł Tyrawski na podstawie:
„Święto Ikony Matki” Jarosława Charkiewicza
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech