Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 30 marca 2020 Amelii, Dobromira, Leonarda     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caritasowe podziękowanie i prośba
Strona tytułowa
Kochane Dzieci
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Listiopad
NEKROLOG
Pielgrzymka - jakiej się nie zapomina
Ku Wyżynom - Roztropność
Kalendarium - LISTOPAD
Okiem 40-latka
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Listopadowe zamyślenia - przy grobie Teresy Pasoń (1928 – 2010)
Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza
Poetyckie wyróżnienie - Małgorzata Czech-Gawrońska
> Odblaskowa szkoła <
Listopad miesiącem zadumy i refleksji
Czytelnicy piszą - >SOKÓŁ< - podcięte skrzydła
KWESTA 2010 - Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
Podziękowania dla Przyjaciół >Gniazda<
XX Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka w starosądeckim >Sokole<

.

.
Caritasowe podziękowanie
 
    W naszym życiu tak już bywa, że częściej prosimy niż dziękujemy, ale dzisiaj pragniemy znaleźć słowa najpiękniejsze i zabrać wszystkie kwiaty jesiennym słońcem malowane, by wyrazić „wdzięczność, która jest pamięcią serca”.

Komu?
Sponsorom i Przyjaciołom Caritasu, wszystkim współorganizatorom Wielkiej Loterii Fantowej, i jej uczestnikom oraz ks.prałatowi Markowi Taborowi.
Za co?
Dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się i wsparcie także duchowe, za fanty często cenne i ciekawe, za ofiary pieniężne i za serdeczną głęboką radość sprawioną dzieciom i młodzieży a także naszym Podopiecznym, do których w bardzo trudnych sytuacjach dociera nasza pomoc. Loteria przyniosła około 5000 zł więc jest za co dziękować i czym się cieszyć.

Specjalne podziękowanie składamy tą drogą drogiej i niestrudzonej Siostrze Eleonorze, prezesce POC za twórczą inicjatywę w organizowaniu tej loterii i dyżurowaniu cały czas przy jej trwaniu.
Wszystkim za wszystko!
Jan Paweł II powiedział, że radość największa jest w dawaniu a gotowość dzielenia się wypływa z miłości miłosiernej. Starosądeczanie już wiele razy byli jej świadkami.
Dziękujemy!
Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas
w Starym Sączu
 
Caritasowa prośba
 
w imieniu wielodzietnej rodziny, której bardzo przydałaby się pralka automatyczna. Gdyby ktoś mógł, spełniając prośbę, ulżyć w codziennym życiu potrzebującym - o kontakt prosimy: Jagiellońska 8, tel.: 18 446-15-14
Zarząd POC
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech