Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 25 wrzesńia 2020 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendarium - styczeń
>Recepta< na szczęście nie tylko dla Podopiecznych Caritasu
Iwona Macałka - KORESPONDENCJA Z LONDYNU
Nowy Rok 2011. Jak ustalono datę?
Następna kadencja burmistrza Mariana Cyconia
Strona tytułowa
Kochane Dzieci
Okiem 40-latka
Sprawozdanie z działalności POAK przy parafii pw. św.Elżbiety za 2010 r.
JUBILEUSZ PRYWATNEGO GIMNAZJUM
Koncert Roberta Grudnia i Krzysztofa Kolbergera w starosądeckim >Sokole<
Stary Sącz jest dumny ze swojego Komandora
Skład Rady Miasta Starego Sącza w kadencji 2010-2014
Ku Wyżynom -NADZIEJA
RELIKWIE APOSTOŁKI MIŁOSIERDZIA W STARYM SĄCZU
Życzenia dla Siostry Eleonory
Rozmowa z ks.Januszem Rybą - proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Ogłoszenia i Kronika parafialna
GRUDZIEŃ - STYCZEŃ - kalendarium
Zaproszenie na KONCERT NOWOROCZNY
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (11)
Dlaczego jestem wolontariuszem?

.
KALENDARIUM - styczeń 2011 roku
.
  1 - sobota
Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok
  2 -niedziela
II niedziela po Bożym Narodzeniu, (Ew. J. 1, 1-18) „Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”
  6 - czwartek
Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), (Ew. Mt.2, 1-12) „Upadli na twarz i oddali Mu pokłon”
  9 - niedziela
niedziela Chrztu Pańskiego, (Mt.3, 13-17) „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”
16 - niedziela
2 niedziela zwykła, (Ew. J.1 29-34) „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim”
17 - powiedz.
św.Antoniego Opata *251 +356 z Egiptu - pustelnika
19 - środa
św.Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa *1842 +1924
21 - piątek
św.Agnieszki, dziewicy i męczennicy +304 - patronka dzieci
23 - niedziela
3 niedziela zwykła, (Ew. Mt. 4, 12-23) „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”
24 - powiedz.
św.Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła *1567 +1622 - patrona wizytek i salezjanów
25 - wtorek
cudowne i niespodziewane nawrócenie św.Pawła Apostoła, po którym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł
26 - środa
śś.biskupów Tymoteusza i Tytusa - obaj ponieśli śmierć męczeńską i obaj patronują Krecie
27 - czwartek
bł.Jerzego Matulewicza, biskupa *1871 +1927, beatyfikowany w 1987 r. przez Jana Pawła II na Litwie
28 - piątek
św.Tomasza z Akwinu, dra Kościoła *1226 +1274 - patrona dominikanów, księgarni, studentów i teologów
30 - niedziela
4 niedziela zwykła, (Ew. Mt. 5, 1-12) „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
31 - powiedz.
św.Jana Bosko, kapłana *1815 +1888. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników
Przysłowia:
Nowy Rok jaki, cały rok taki. Noworoczna pogoda słońcu w lecie sił doda. Gdy na Trzech Króli mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima. Gdy w styczniu pszczoły wylatują, dobry roczek zwiastują.
.

.
Nazwa pierwszego miesiąca roku - January pochodzi od rzymskiego boga Janusa, który miał dwie twarze umożliwiające mu patrzenie wstecz i w przód. Był bogiem końca i początku.
Nasza nazwa styczeń, dawniej brzmiała: tyczeń, ponieważ w miesiącu tym przygotowywano tyki do fasoli, chmielu i innych potrzeb gospodarskich. Niektórzy nazwę styczeń łączyli ze stykaniem się starego roku z nowym.
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech