Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caritas - z perspektywy minionego roku
Strona tytułowa
Kochane Dzieci
Ogłoszenia i Kronika parafialna
LUTY - kalendarium
Kalendarium - luty
Życzenia od Sióstr Klarysek
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (12)
> KRYSZTAŁY SOLI < dla > GNIAZDA <
KOLEJNA AKCJA STAROSĄDECKICH KRWIODAWCÓW
Jasełka i Wigilia zorganizowane przez ZS Drzewno-Mechanicznych i LO
Wigilia w starosądeckim Gimnazjum
Spotkania wigilijne są i po to, by moc miłości się ujawniła
VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki >O Wawrzyn Sądecczyzny<
Powstrzymać przemoc domową
Okiem 40-latka
UE + OPS czyli jak skutecznie pomagać osobom bez pracy
KU WYŻYNOM - Miłość
Dlaczego jestem wolontariuszem?
KOLĘDNICY MISYJNI 2010
Rok Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej w 225-lecie jej powstania
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II zakończony
Z wdzięcznością Panu Bogu za dar długiego życia
Iwona Macałka - Korespondencja z Londynu
Jasełka w parafii pw.Miłosierdzia Bożego
Świąteczne spotkanie w Klubie Seniora
NAJWAŻNIEJSZE - TO NIGDY SIĘ NIE PODDAWAĆ
Noworoczny koncert w Starym Sączu
Nowy most kolejowy na Popradzie - otwarty

.

.
Z PERSPEKTYWY MINIONEGO ROKU 2010
 
    Działo się to w Parafialnym Oddziale Caritas a działo się dużo, bo Caritas cieszy się w środowisku poparciem społecznym i daje szansę otwarcia się na innych, czyli ubogacania wewnętrznego.
„Patrzmy w niebo i czyńmy dobrze póki mamy czas” - to przesłanie św.Pawła jest hasłem wiodącym wolontariatów caritasowych. Starosądecki Oddział znajduje się podobno w czołówce diecezjalnej, Jak wiadomo, zakres naszej pracy obejmuje niesienie różnorakiej pomocy ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc dotyczyła paczek świątecznych przygotowywanych dwa razy w roku, zakupu lekarstw dożywiania dzieci w szkole, w wypadkach losowych pomocą doraźną. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowano i rozprowadzono 420 paczek żywnościowych.
   To dla ciała a dla ducha Caritas rozprowadziła wśród podopiecznych 40 gazetek Apostolstwa Chorych, 14 Z Grodu Kingi i 10 pięknego miesięcznika Wstań. To jest także nasza forma głoszenia „dobrej nowiny”, która zawsze budzi radość. Jej źródłem są przede wszystkim Msze św. dla chorych odprawiane, gdy dotyka kogoś krzyż ciężkiej choroby albo wezwany zostaje „na wieczną wartę” i te uroczyste odprawiane w kościele parafialnym:
11 lutego w Dniu Chorego w święto Matki Boskiej z Lourdes; 25 marca w ramach rekolekcji parafialnych Msza św. dla chorych; 23 lipca - w czasie odpustu św.Kingi.
Odprawiono także trzy razy Msze św. w domach chorych na Osiedlu Słonecznym i w parafii św.Elżbiety.
Co jeszcze zrobiliśmy?
W imieniu naszych kapłanów i własnym wysłano 430 okolicznościowych życzeń świątecznych do sponsorów i podopiecznych; sprzedawano baranki wielkanocna i świeczki wigilijne, a św.Mikołaj 7 grudnia obdarował 135 osób okolicznościowymi paczkami.
Wychodząc z założenia, że nie samym chlebem człowiek żyje, że choć bardzo potrzebny nie zastąpi relacji między ludźmi odwiedzin, indywidualnych kontaktów, dzielenia się swoim czasem, tę formę niesienia pomocy stosowano często.
    W Domu Sióstr przy ul.Jagiellońskiej i w Domu Parafialnym przyjmujemy i rozdajemy różne stare i nowe rzeczy, od żelazek, karniszy, pralek po meble, dywany, wózki inwalidzkie i dziecięce, nawet telewizory, bieliznę i odzież.
Ludzie są ofiarni, więc było czym dzielić.
Przy okazji prośba z ostatniej chwili. Bardzo prosimy o tuniki dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. Adres - tam gdzie zawsze - Jagiellońska 8.
W minionym roku caritasowy wolontariat pomagał przeprowadzić 8 zbiórek charytatywnych do puszek.
Dyżurowano:
            24 stycznia - kataklizm na Haiti
            22 lutego - Ogólnopolski Fundusz Pomocy Misjom
            30 maja - pomoc dla powodzian
            13 czerwca - na rzecz Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i w Tarnowie
            20 czerwca - pomoc dla powodzian w parafii
            19 września - KUL i PAT w Krakowie i w Tarnowie
            10 października - Dzień Papieski - Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia
            5 grudnia - Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie (zbiórki przeprowadzono
               w ramach akcji diecezjalnych i ogólnopolskich)
.
Źródła dochodu POC w roku 2010:
            Saldo z grudnia 2009 - 1670 zł
            Parafia św.Elżbiety (ks.Proboszcz) - 7 700 zł
            Parafia Miłosierdzia Bożego
                                   (ks.Proboszcz) - 4 700 zł
            Loteria Fantowa Caritas - 5 393 zł
            Sponsorzy - Ofiarodawcy - 14 620 zł
                               Ogółem przychód - 34 083 zł
.
Wydano w ciągu roku - 29 840 zł
Duża była także pomoc w towarze.
.
W okresie świątecznym ks.proboszcz prałat Marek Tabor zakupił 404 konserwy szynkowe, 470 tabliczek czekolady i dodał 950 zł na cukier.
    Za wszelką pomoc, nie tylko materialną w imieniu naszych podopiecznych gorąco i serdecznie dziękujemy. Najpierw ks.prałatowi Markowi Taborowi, który wspiera Caritas i bardzo interesuje się jego pracą. Dziękujemy także ks.proboszczowi Januszowi Rybie za ofiary pieniężne i życzliwość.
Wyrazy wdzięczności przesyłamy licznym sponsorom, przyjaciołom Caritasu i wolontariuszom Miasta i Gminy Stary Sącz a szczególnie przewodniczącej Parafialnego Oddziału Caritas, Siostrze Eleonorze Salamon za niestrudzoną aktywność i zaangażowanie w dawaniu świadectwa miłości miłosiernej.
    Równie gorąco i serdecznie dziękujemy Zespołowi Redakcyjnemu „Z Grodu Kingi” - ofiarnemu wolontariatowi za bezpłatne czasopisma dla naszych Podopiecznych i za piękną współpracę bardzo ułatwiającą wypełnianie naszego posłannictwa: miłości, która jest służbą.
Bóg zapłać, a Wszystkim - Szczęść Boże na każdy dzień Nowego Roku. Niech będzie dobry i błogosławiony.
Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech