Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUTY - kalendarium
Strona tytułowa
Kochane Dzieci
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Kalendarium - luty
Życzenia od Sióstr Klarysek
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (12)
> KRYSZTAŁY SOLI < dla > GNIAZDA <
KOLEJNA AKCJA STAROSĄDECKICH KRWIODAWCÓW
Jasełka i Wigilia zorganizowane przez ZS Drzewno-Mechanicznych i LO
Wigilia w starosądeckim Gimnazjum
Spotkania wigilijne są i po to, by moc miłości się ujawniła
VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki >O Wawrzyn Sądecczyzny<
Powstrzymać przemoc domową
Okiem 40-latka
UE + OPS czyli jak skutecznie pomagać osobom bez pracy
KU WYŻYNOM - Miłość
Dlaczego jestem wolontariuszem?
KOLĘDNICY MISYJNI 2010
Caritas - z perspektywy minionego roku
Rok Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej w 225-lecie jej powstania
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II zakończony
Z wdzięcznością Panu Bogu za dar długiego życia
Iwona Macałka - Korespondencja z Londynu
Jasełka w parafii pw.Miłosierdzia Bożego
Świąteczne spotkanie w Klubie Seniora
NAJWAŻNIEJSZE - TO NIGDY SIĘ NIE PODDAWAĆ
Noworoczny koncert w Starym Sączu
Nowy most kolejowy na Popradzie - otwarty

.

.
2 lutego - Ofiarowanie Pańskie i Święto
                Matki Bożej Gromnicznej
 
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Miało to miejsce 40. dni po narodzeniu. Wtedy to starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. Dlatego w kościele dokonuje się wówczas poświecenia gromnic.
Zapaliłam gromnicę jeszcze raz
w zawieruchę zdarzeń, zamęt myśli...
I spotkałam Ciebie, Piękna Pani,
ze światłem nadziei dla nas wszystkich!
Jakże można nie ufać przy Tobie?
Jak się można zapłakać, mając Ciebie?
I jak zwątpić, że się coś tam wali,
gdy Twa miłość jest w każdej potrzebie?
Więc z gromnicą na wszystkie gromy,
przez lutowe i inne dni,
ofiarując, zawierzając wbrew nadziei,
będą Matko Twoje dzieci szły...
Zapaliłam gromnicę na cmentarzu,
zapaliłam dziś gromnicę w kościele,
zapaliłam w domu - teraz czekam...
Dobra Matko i mam nadzieję,
że zapalisz ją w moim sercu,
tak, iż żaden wiatr jej nie zwieje...
                  (S.Gracja Krystyna Wasilewska
                   „Zapaliłam gromnicę”)
.

.
11 lutego - Światowy Dzień Chorego
 
Od 1993 Kościół katolicki na całym świecie obchodzi 11 lutego - w święto Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego. Dzień był inicjatywą Jana Pawła II, który ustanowił go 13 maja 1992 roku. Była to zarazem konkretna odpowiedź na zgłaszane, od wielu lat z różnych stron świata, prośby i postulaty, aby przynajmniej jeden dzień w roku poświęcić w sposób szczególny tym, którzy fizycznie i duchowo nie mogą w pełni korzystać z uroków życia.
.
Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna,
I mija tak człowiek, i już zapomina,
O co miał walczyć i po co (…)
               (Czesław Miłosz „Walc” fragm.)
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech