Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspomnienie opłatkowego spotkania parafialnego oddziału Caritas
Strona ostatnia
Strona tytułowa
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Marzec - kalendarium
Nieszpory w Starym Sączu
Siostry Klaryski - podziękowanie
KU WYŻYNOM - Sprawiedliwość
O KOBIETACH I DLA KOBIET
WIELKOPOSTNA ODNOWA DUCHA
CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Pożegnaliśmy arcybiskupa Józefa Życińskiego
Spotkanie po latach w Białym Klasztorze
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
V STAROSĄDECKIE DNI KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
Realizacja inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospr >Gniazdo<
Okiem 40-latka - Wspólnota
Chiński Nowy Rok - uliczne szaleństwo
Kalendarium - marzec
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (13)
Czuwanie przed beatyfikacją sługi Bożego Jana Pawła II
Dzwonnica Papieska
Kronika parafialna

.
Wspomnienie
opłatkowego spotkania parafialnego
oddziału Caritas
 
    Opłatkowe spotkanie parafialnego oddziału Caritas miało miejsce 23 stycznia w Domu Parafialnym. Poprzedziła je msza święta w kościele pw. św.Elżbiety, którą celebrowali ks.prałat Marek Tabor i ks.prałat Józef Grzegorzek. W homilii ks. proboszcz wyraził wdzięczność i podziw dla wszystkich członków Caritasu, którzy mając tak niewiele, robią tak wiele.
    Spotkanie w Domu Parafialnym przygotowała opiekunka parafialnego oddziału s.Eleonora Salamon, przy pomocy członków oraz prezes Akcji Katolickiej - Haliny Borowskiej. Przy świątecznie nakrytych stołach zasiedli księża z obu starosądeckich parafii, siostry zakonne, członkowie Caritas, osoby starsze i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Po przywitaniu uczestników, wspólnej modlitwie nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem. Wszyscy składali sobie serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności i opieki bożej. Bo bez tego ani rusz.
.

.
    Przy organizacji spotkania pomocni okazali się wolontariusze ze starosądeckich szkól, którzy dbali, aby każdy miał pełny talerz i dobrze się czuł, a o oprawę wokalna zadbał zespół kolędniczy pod kierownictwem Tadeusza Dyrdy w składzie: Maria Dyrda, Maria i Stanisław Stawiarscy, Magdalena Stawiarska, Jolanta i Jan Czechowie, Halina i Zdzisław Szewczykowie oraz ks. proboszcz Marek Tabor, który przygrywał na akordeonie. W śpiew kolęd włączyli się wszyscy, bo jak nie śpiewać w tak doborowym towarzystwie. Dodatkowo spotkaniu towarzyszyła ciepła, rodzinna atmosfera, więc żal było wracać do domu. W końcu jednak trzeba było, ale w naszej pamięci spotkanie pozostawi miłe wspomnienia.
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech