Portal - Stary Sącz
polski Środa - 15 lipca 2020 Henryka, Igi, Włodzimierza     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V STAROSĄDECKIE DNI KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
Strona ostatnia
Strona tytułowa
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Marzec - kalendarium
Nieszpory w Starym Sączu
Siostry Klaryski - podziękowanie
KU WYŻYNOM - Sprawiedliwość
O KOBIETACH I DLA KOBIET
WIELKOPOSTNA ODNOWA DUCHA
CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Pożegnaliśmy arcybiskupa Józefa Życińskiego
Spotkanie po latach w Białym Klasztorze
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Realizacja inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospr >Gniazdo<
Wspomnienie opłatkowego spotkania parafialnego oddziału Caritas
Okiem 40-latka - Wspólnota
Chiński Nowy Rok - uliczne szaleństwo
Kalendarium - marzec
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (13)
Czuwanie przed beatyfikacją sługi Bożego Jana Pawła II
Dzwonnica Papieska
Kronika parafialna

.

.
V STAROSĄDECKIE DNI
KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
 
Organizatorami tegorocznych V Starosądeckich Dni Księdza Józefa Tischnera są:
         Towarzystwo Miłośników Starego Sącza,
         Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu,
         Szkoła Podstawowa im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu,
         Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari w Starym Sączu,
         Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu,
         Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”.
 
Ich program, przypadający w roku osiemdziesiątych urodzin wielkiego myśliciela, filozofa urodzonego w Starym Sączu ks.prof Józefa Tischnera, jest wyjątkowo bogaty.
  • 7 marca o godz. 17.00 - w starosądeckiej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Wandą Czubernatową, poetką z Raby Wyżnej tytułową „Muzą tiśnerowską”.
  • 8 marca o godz. 17.00 w starosądeckim kinie „Sokół” spotkanie z ojcem Leonem Knabitem benedyktynem z Tyńca, zatytułowane: „Od początku do końca”.
  • 10 marca o godz. 17.00 w starosądeckim kinie „Sokół” koncert poezji śpiewanej zatytułowany: „Który jesteś w niebie”, w wykonaniu Jacka Mazaneca i Zespołu „Za pięć dwunasta”.
  • 11 marca o godz. 17.00 w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu ul.Franciszkańska 11: „Urodziłem się w Starym Sączu” - Ks.Józef Tischner - nauczyciel wolności. 80 lat. Otwarcie wystawy.
  • 12 marca o godz. 10.00 w starosądeckim Klasztorze Sióstr Klarysek Msza św. w intencji ks.Józefa Tischnera
          o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu.
       Zlot szkół noszących imię ks.Józefa Tischnera
         o godz. 16.00 w starosądeckim kinie „Sokół” „W zwierciadle życia - chodnickami
       księdza Tischnera” - koncert w wykonaniu: Zespołu „Starosądeczanie” ze Szkoły
       Podstawowej im.Ks.prof.Józefa Tischnera, Zespołu „Regle” z Poronina
       i Kapeli z Ochotnicy.
 
   W imieniu Organizatorów i Redakcji „Z Grodu Kingi” wszystkich Czytelników serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami jubileuszu urodzin naszego Rodaka, przygotowanych w ramach V Starosądeckich Dni Tischnerowskich.
Jolanta Czech
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech