Portal - Stary Sącz
polski Środa - 15 lipca 2020 Henryka, Igi, Włodzimierza     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
Strona ostatnia
Strona tytułowa
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Marzec - kalendarium
Nieszpory w Starym Sączu
Siostry Klaryski - podziękowanie
KU WYŻYNOM - Sprawiedliwość
O KOBIETACH I DLA KOBIET
WIELKOPOSTNA ODNOWA DUCHA
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Pożegnaliśmy arcybiskupa Józefa Życińskiego
Spotkanie po latach w Białym Klasztorze
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
V STAROSĄDECKIE DNI KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
Realizacja inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospr >Gniazdo<
Wspomnienie opłatkowego spotkania parafialnego oddziału Caritas
Okiem 40-latka - Wspólnota
Chiński Nowy Rok - uliczne szaleństwo
Kalendarium - marzec
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (13)
Czuwanie przed beatyfikacją sługi Bożego Jana Pawła II
Dzwonnica Papieska
Kronika parafialna

.
CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
PORZĄDEK ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
w Parafii św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu
 
6 marca 2011 r. - niedziela
 
godz. 13.15  adorują parafianie uczestniczący we Mszy św. o godz. 12.15
godz. 14.30  adorują dzieci - uczniowie szkół podstawowych kl. O - IV, DSM, ministranci,
                    grupa misyjna
godz. 15.00  adorują mężczyźni - ojcowie, wdowcy
godz. 16.00  adoruje młodzież - pracująca, ucząca się w szkołach średnich, gimnazjach i lektorzy
godz. 16.30  adorują wszyscy parafianie, którzy nie mogą uczestniczyć w innym czasie
godz. 17.00  adorują kobiety - matki, wdowy
godz. 18.00  nieszpory eucharystyczne
godz. 18.30  zakończenie adoracji - depozycja Najświętszego Sakramentu
godz. 18.30  Msza św.
 
7 marca 2011 r. - poniedziałek
 
godz.   7.00  Msza św. wotywna o Najświętszym Sakramencie, z kazaniem
godz.   8.00  adorują mieszkańcy ulic: Węgierskiej, Podmajerza i Mickiewicza
godz.   9.00  adorują mieszkańcy ulic: Partyzantów, Nowej, Chrobrego, Czarneckiego,
                    Staszica, 3-Maja, Królowej Jadwigi, Jagiellońskiej
godz. 10.00  adorują mieszkańcy Popowic, Cyganowic, ul.Jana Pawła II
godz. 11.00  Msza św. wotywna o Najświętszym Sakramencie, z kazaniem
godz. 12.00  adorują członkowie III Zakonu, renciści, mieszkańcy ul.Sobieskiego, Rynku
godz. 13.00  adorują mieszkańcy ulic: Kazimierza Wielkiego, Batorego, Krakowskiej,
                    11-Listopada, Paszkiewicza, Dąbrowskiego
godz. 14.00  adorują mieszkańcy os.Tysiąclecia, ulic: Morawskiego, Daszyńskiego, Podgórza
godz. 15.00  adorują uczniowie szkół podstawowych, ministranci, DSM, inne grupy
godz. 15.30  adorują stowarzyszenia parafialne - modlitwy prowadzi Akcja Katolicka
godz. 16.00  adorują uczniowie gimnazjów, szkół średnich, zawodowych, młodzież studiująca
                    oraz pracująca
godz. 16.30  indywidualnie adorują parafianie
godz. 17.00  nieszpory eucharystyczne z kazaniem
godz. 18.00  Msza św.
 
8 marca 2011 r. - wtorek
 
godz.   7.00  Msza św. wotywna o Najświętszym Sakramencie, z kazaniem
godz.   8.00  adorują mieszkańcy ulic: Węgierskiej, Mickiewicza oraz Podmajerza
godz.   9.00  adorują mieszkańcy ulic: Partyzantów, Nowej, Chrobrego, Czarneckiego,
                    Staszica, 3-Maja, Królowej Jadwigi, Jagiellońskiej
godz. 10.00  adorują mieszkańcy Popowic, Cyganowic, ul.Jana Pawła II
godz. 11.00  Msza św. wotywna o Najświętszym Sakramencie, z kazaniem
godz. 12.00  adorują członkowie III Zakonu, renciści, mieszkańcy ul.Sobieskiego, Rynku
godz. 13.00  adorują mieszkańcy ulic: Kazimierza Wielkiego, Batorego, Krakowskiej,
                    11-Listopada, Paszkiewicza, Dąbrowskiego
godz. 14.00  adorują mieszkańcy os.Tysiąclecia, ulic: Morawskiego, Daszyńskiego, Podgórza
godz. 15.00  adorują uczniowie szkół podstawowych, ministranci, DSM, inne grupy
godz. 15.30  adorują stowarzyszenia parafialne - modlitwy prowadzi Towarzystwo Przyjaciół WSD
godz. 16.00  adorują uczniowie gimnazjów, szkół średnich, zawodowych, młodzież studiująca
                    oraz pracująca
godz. 16.30  indywidualnie adorują parafianie
godz. 17.00  nieszpory eucharystyczne z kazaniem
godz. 18.00  Msza św.
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech