Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 lipca 2020 Hieronima, Palomy, Weroniki     
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siostry Klaryski - podziękowanie
Strona ostatnia
Strona tytułowa
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Marzec - kalendarium
Nieszpory w Starym Sączu
KU WYŻYNOM - Sprawiedliwość
O KOBIETACH I DLA KOBIET
WIELKOPOSTNA ODNOWA DUCHA
CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Pożegnaliśmy arcybiskupa Józefa Życińskiego
Spotkanie po latach w Białym Klasztorze
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
V STAROSĄDECKIE DNI KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
Realizacja inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospr >Gniazdo<
Wspomnienie opłatkowego spotkania parafialnego oddziału Caritas
Okiem 40-latka - Wspólnota
Chiński Nowy Rok - uliczne szaleństwo
Kalendarium - marzec
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (13)
Czuwanie przed beatyfikacją sługi Bożego Jana Pawła II
Dzwonnica Papieska
Kronika parafialna

.

.
PODZIĘKOWANIE
 
Jubileusz to czas, w którym uwielbiamy Trójjedynego Boga, dziękując Mu za wielką obfitość wszelkich łask. Boża Opatrzność działa także poprzez dobroć ludzi. Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu codziennie otrzymuje oznaki życzliwości naszych Przyjaciół i Dobroczyńców.
Przeżywany niedawno Dzień Życia Konsekrowanego w Roku Jubileuszowym 225-lecia Diecezji Tarnowskiej przypomina, by wyrazić wdzięczność Wszystkim, którzy świadczą nam dobro. Zgromadzone na uroczystych Nieszporach osoby konsekrowane były zachwycone pięknem naszego Klasztoru i jego otoczenia.
Wiemy, komu to zawdzięczamy. Pragniemy w tym miejscu podziękować Dobroczyńcom duchownym i świeckim, a w sposób szczególny Burmistrzowi Starego Sącza, panu Marianowi Cyconiowi, którego troska o Miasto i Klasztor Świętej Kingi jest znana i ceniona.
Dziękujemy za Msze św. zamawiane w naszych intencjach z racji Dnia Życia Konsekrowanego. Mieszkańcom Starego Sącza i całej Ziemi Sądeckiej składamy serdeczne „Bóg zapłać" za każdy gest życzliwej pamięci. Staramy się odwzajemniać modlitwą i wzajemną życzliwością.
 
s.M.Teresa Izworska
z Siostrami
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech