Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona ostatnia
Strona tytułowa
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Marzec - kalendarium
Nieszpory w Starym Sączu
Siostry Klaryski - podziękowanie
KU WYŻYNOM - Sprawiedliwość
O KOBIETACH I DLA KOBIET
WIELKOPOSTNA ODNOWA DUCHA
CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Pożegnaliśmy arcybiskupa Józefa Życińskiego
Spotkanie po latach w Białym Klasztorze
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
V STAROSĄDECKIE DNI KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
Realizacja inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospr >Gniazdo<
Wspomnienie opłatkowego spotkania parafialnego oddziału Caritas
Okiem 40-latka - Wspólnota
Chiński Nowy Rok - uliczne szaleństwo
Kalendarium - marzec
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (13)
Czuwanie przed beatyfikacją sługi Bożego Jana Pawła II
Dzwonnica Papieska
Kronika parafialna

.
.
Kapliczka zwana „Bożą Męką”
 
Znajduje się na obrzeżu Starego Sącza w pobliżu miejskiej obwodnicy i mostu noszącego imię Świętej Kingi.
Ma kształt okrągłego, zwężającego się ku górze słupa - forma baszty - nakrytego daszkiem stożkowym, z ozdobnym metalowym krzyżem. Kryta jest dachówką.
Na froncie we wnęce znajduje się malowany wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego a pod nią ślad po nieistniejącej dziś mosiężnej tabliczce, na której znajdował się tekst:
„Kaplica ta stoi na dawnym terenie Starego Sącza. Według kronik liczy około 600 lat i jest najstarszym zabytkiem naszego miasta. Chylącą się do upadku kaplicę odnowiono z ofiar tutejszych obywateli dnia 12.5.1933. za burmistrza Roberta Ogorzałego, staraniem Stefanii Siatkowskiej. Roboty wykonał Józef Duda.”
Po przeciwnej stronie kapliczki znajduje się wnęka z figurą św.Antoniego Padewskiego.
We wnęce trzeciej (mniejszej) umieszczono figurkę św.Kingi.
Nazwa kapliczki pochodzi od Oblicza Pana Jezusa, które dawniej tam się znajdowało. Jej fundacja i wykonanie jest nieznane.
 
Miejsce to w swym wierszu opisuje Danuta Sułkowska
 
                                                   Rozstaje
 
u Bożej Męki gdzie gościniec rozgałęział się
na pięć wąskich dróg kobiety pogadywały
                                                    markotnie
o mizernym zysku na jarmarku zzuwały buty by
                                                          troskliwie
schować je do koszyków i zamaszyście kładły na
                                               sobie znak krzyża
w niskim ukłonie przed Krzyżem zanim odeszły
                                                     swoimi drogami
do osiedli po tej stronie lub do brodów na rzekach
lipy na rozstajach zebrały w słoje pot
kilku pokoleń kobiet
ich westchnienia skargi błagania nadzieje
wiatr zgarnia z konarów i rzuca do stóp Krzyża
i naszych
 
Panie Jezu Boże nasz
przechodniowi drogę wskaż
 
asfaltowa szosa wspina się na most
i tam krzyżuje się z innymi ale tego nie widać z tej
                                                                  strony
co nam podpowiesz Panie skoro droga tylko jedna
jeśli nie liczyć polnej ścieżki do miejsca gdzie łączą
                                                           się rzeki
i widać niemal po horyzont jak w jednym korycie
toczą się dwa nurty
 
Jednak aby ocalić ją od zniszczenia i zapomnienia,
kapliczka wymaga pilnej konserwacji
Jolanta Czech
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech