Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 25 wrzesńia 2020 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Światowy Dzień Młodzieży
Strona tytułowa
Uczniowie LO - ZALEŻY MI NA NAUCE
Uczniowie LO - PARTNERSKA SZKOŁA
Uczniowie LO - SPOTKANIE Z JANKIEM MELĄ
Uczniowie LO - EUROPA BEZ GRANIC I TAJEMNIC
Uczniowie LO - O RODZINIE WIERSZEM
Okiem 40-latka
Umiarkowanie
Tradycje wielkanocne
Kwiecień - KALENDARIUM
Kalendarium - KWIECIEŃ
Iwona Macałka - WIECZÓR Z FILMEM RELIGIJNYM
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Życzenia świąteczne dla Czytelników
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Ogłoszenia i Kronika parafialna
PIĄTE STAROSĄDECKIE DNI TISCHNEROWSKIE
Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk
Warsztaty literackie z Beatą Ostrowicką
Zaproszenie do lektury i do modlitwy
Caritas - Dziękczynienia nadszedł czas
Obudzić wiosnę w ludziach
Oferta szkół zawodowych
Promocja tomiku Danuty Sułkowskiej >Rzeka<
Historia Parafii pw.św.Elżbiety w Starym Saczu od XIII wieku do 1786 r. (14)

.
Światowy Dzień Młodzieży
 
    Od 26 lat, decyzją Jana Pawła II, co roku w Niedzielę Palmową młodzież spotyka się wraz ze swoimi biskupami diecezjalnymi, by wspólnie świętować Światowy Dzień Młodzieży. A wszystko zaczęło się od „Listu do młodych z całego świata”, który w 1985 roku Ojciec Święty wystosował z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży i spotkania, które odbyło się w Rzymie w Niedzielę Palmową.
    Od tamtej pory Światowy Dzień Młodzieży obchodzony jest co roku - na szczeblu diecezjalnym i co kilka lat - na szczeblu międzynarodowym. Wówczas młodzi spotykają się w wyznaczonym przez Ojca Świętego miejscu. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w sierpniu tego roku w Madrycie. „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” - wokół tego hasła oscyluje orędzie, które papież Benedykt XVI skierował do młodych na te dni. Zostało ono zaprezentowane 5 września 2010 roku podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. Niech jego hasło będzie dla was, a szczególnie dla młodych, przedmiotem duchowej refleksji – powiedział wówczas Papież. Temat, który wybrałem nawiązuje do słów Listu do Kolosan apostoła Pawła. (…)  Propozycja ta idzie zdecydowanie pod prąd! Kto bowiem proponuje dziś młodym, by byli „zakorzenieni” i „umocnieni”? Wysławia się raczej niepewność, niestałość, zmienność... wszystkie aspekty, które są odbiciem kultury niezdecydowanej wobec zasadniczych wartości, wobec podstawowych zasad, którymi należy kierować się i rządzić we własnym życiu. W rzeczywistości ja sam, na podstawie osobistego doświadczenia i kontaktów, jakie utrzymuję z młodzieżą, wiem doskonale, że każde pokolenie, owszem, każda osoba powołana jest do przebycia na nowo drogi odkrywania sensu życia...
    Na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży przygotowany został także specjalny katechizm „YouCat”. Wstęp do niego napisał Benedykt XVI, a zawiera on współczesne i zrozumiałe dla młodego człowieka wyjaśnienie wiary katolickiej. W katechizmie znajdą się cytaty z Biblii, słowa świętych i innych wielkich mistrzów wiary katolickiej.
    Światowy Dzień Młodzieży w Hiszpanii dopiero w sierpniu, ale znacznie wcześniej, bo 17 kwietnia, młodzi naszej diecezji spotkają się w Tarnowie. Każda Niedziela Palmowa gromadzi tam około dwóch tysięcy pełnych wiary i miłości ludzi. Są wśród nich przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Czystych Serc, duszpasterstw akademickich i innych wspólnot działających przy parafiach. To zeszłoroczne rozpoczęło się w ogrodach klasztoru oo. Bernardynów. Młodzież, witana przez biskupa Wiktora Skworca, wzięła udział w spotkaniu ewangelizacyjnym prowadzonym przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz obejrzała pantomimę „Prawdziwa wartość” przygotowaną przez Duszpasterstwo Akademickie „Tratwa”. Następnie wszyscy wzięli udział w Drodze krzyżowej ulicami Tarnowa i Mszy świętej, której w bazylice katedralnej przewodniczył bp Andrzej Jeż.
 
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech