Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 18 stycznia 2021 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr10 (197) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowy przegląd twórczości muzycznej Jana Joachima Czecha
>Świat w moim obiektywie< - wernisaż fotografii
FREDRO W STARYM SĄCZU
II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Starego Sącza
Wakacyjne spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach
>To wyróżnienie jest dla wszystkich Starosądeczan…<
Spotkania maturzystów rocznika ’87 ciąg dalszy
Absolwenci rocznika „’87” - 26 lat po maturze
50 lat po maturze w Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu
Rok 2013 - Rokiem Jana Joachima Czecha w Starym Sączu
Wystawa prac podpułkownika Franciszka Juliana Znamirowskiego
Dać się kształtować miłości
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w diec. tarnowskiej
Październik - kalendarium
Strona tytułowa

.
POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ
JANA JOACHIMA CZECHA
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki
 
    Odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari w Starym Sączu, (kino „Sokół”).
Organizatorzy: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari zapraszają do uczestnictwa w przeglądzie: solistów wokalistów, solistów instrumentalistów (na wszelkiego rodzaju instrumentach), zespoły: wokalne, wokalno - instrumentalne, instrumentalne i chóry. (Ewentualne podkłady wyłącznie w formacie audio lub mp3 na nośnikach CD). Zakwalifikowanie się do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 21 listopada 2013 r. na adres: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 33-340 Stary Sącz, ul.Daszyńskiego 18, Tel/fax: 18 446 22 55 lub drogą elektroniczną: MDK@pro.onet.pl. Po wysłaniu zgłoszenia należy się upewnić, czy zostało ono dostarczone.
    Regulamin „Przeglądu” ustala, co następuje:
    Repertuar: wyłącznie utwory Jana Joachima Czecha w dowolnie interpretowanych aranżacjach (można wykorzystać utwory wydane z okazji XXX Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Artystycznych). Kolędy i inne utwory do pobrania na stronie internetowej www.pmdkstarysacz.pl
Czas występu: soliści do 7 minut; zespoły wokalne, instrumentalne do 7 minut; zespoły wokalno-instrumentalne do 12 minut; chóry do 8 minut.
    Kryteriom oceny podlegają: dobór repertuaru, emisja głosu, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny oraz wartości wykonawcze.
    Koszty przejazdu pokrywają jednostki delegujące uczestników, koszty organizacyjne i nagrody zapewniają organizatorzy. Wykonawcy, którzy uzyskają wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów oraz dyplomy uczestnictwa.
    Informacje, dotyczące regulaminu i organizacji Przeglądu, można uzyskać u Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, Józefa Puścizny, Tel. 18 547 6166 tel.fax, 18 446 22 25.
    W kartach zgłoszenia wokaliści i instrumentaliści winni uwzględnić: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, repertuar, nazwę i adres instytucji delegującej oraz imię i nazwisko instruktora - opiekuna. Zgłoszenia chórów wymagają podania nazwy zespołu, chóru, skład (imiona, nazwiska, wiek), nazwę i adres instytucji delegującej, imię i nazwisko opiekuna, instruktora, nr telefonu.
Każde zgłoszenie na końcu winno zawierać czytelny podpis, miejscowość i datę.
 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
w Starym Sączu
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech