Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 22 października 2020 Halki, Filipa, Przybysława     "Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście bowiem narodziło się jako jedno z bliźniat " - George Gordon Byron
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr11 (198) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poszukujesz pracy? Zgłoś się do projektu >Czas na aktywność w Grodzie Kingi<
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Krótkie opowiadania dla ducha Bruno Ferrero
Polska parafia w Luton-Dunstable (Wielka Brytania) ma 60 lat!
>NATCHNIONE ECHA JANA JOACHIMA CZECHA<
Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im.Ks.prof.J.Tischnera w St.Sączu
Nauczycielom nie tylko w Dniu Edukacji Narodowej
Pielgrzymka szlakiem największego Pielgrzyma naszych czasów
ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM
Ks.Roman Stafin - Moja Msza Święta
ONI STALE SĄ BLISKO...
Listopad - KALENDARIUM
Strona tytułowa

.

.
Poszukujesz pracy?
Myślisz o przekwalifikowaniu się
albo zdobyciu nowych kompetencji zawodowych?
Zgłoś się do projektu
„Czas na aktywność w Grodzie Kingi”
 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Czas na aktywność w Grodzie Kingi”. Uczestnikami mogą być kobiety i mężczyźni, bezrobotni, nieaktywni zawodowo, rolnicy. Ponadto osoby te powinny być w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pochodzić z terenu gminy Stary Sącz.
    Szczegółowej informacji, dotyczącej przebiegu Projektu, udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu ul.Stefana Batorego 15, tel 18 446-20-70. Rekrutacja ma charakter ciągły, można na bieżąco zgłaszać chęć udziału. Od początku 2013 do Projektu przystąpiło 46 osób. Dla uczestników czeka interesujący program aktywizacji zawodowej dobierany indywidualnie w zależności od predyspozycji i oczekiwań beneficjenta.
    Projekt opiera się głównie na aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach tej pierwszej odbędą się szkolenia wzrostu kompetencji społecznych poprzedzone indywidualną diagnozą potrzeb uczestnika. Projekt obejmuje m.in.:
 
            - trening kompetencji społecznych
            - warsztaty kreowania wizerunku
            - warsztaty skuteczny na rynku pracy
 
W dalszej kolejności uczestnicy objęci będą doradztwem zawodowym oraz wezmą udział w kursach zawodowych. Kursy te będą dobierane w oparciu o indywidualne predyspozycje beneficjentów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza kursy, których ukończenie zapewnia uzyskanie zaświadczeń i certyfikatów preferowanych przez pracodawców. Można więc zdobyć np.:
 
            - prawo jazdy kategorii B,
            - uprawnienia obsługi koparko-ładowarki,
            - uprawnienia obsługi żurawia wieżowego,
            - spawacza.
 
Cykl wszystkich szkoleń i wydarzeń w Projekcie dla poszczególnego uczestnika zamyka się na ogół w okresie 7-8 miesięcy. Realizacja Projektu jest więc przewidziana na nadchodzący 2014 r.
    Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo przewidziano wsparcie finansowe przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Beneficjenci otrzymują również pomoc ze strony pracownika socjalnego. Przewidziano także wydarzenia integracyjno-kulturalne, które przybliżą beneficjentom piękno i różnorodność lokalnego środowiska, tradycji oraz dorobku kulturalnego.
 
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech