Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr12 (199) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odblaskowa szkoła w Skrudzinie
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Caritasowe przesłanie i prośba
Ogromny sukces wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu
Podsumowanie projektu >Czas na aktywność w Grodzie Kingi<
Ceramika naszą szansą
Fundacja >Będzie Dobrze< wspiera niepełnosprawnych braci z Gabonia
GOLGOTA WSCHODU
>Dziady<
Kwesta na odnowę pomników nagrobnych
Poznajemy piękno wspomnień z pielgrzymkowych szlaków
Matka Teresa
>Stary Sącz - Lewocza - Letnie spotkania z muzyką i tradycją<
Złoty Jubileusz Zespołu Szkół im.Św.Kingi w Łącku
50 lat razem
LITANIA MIAST
>BŁOGOSŁAWIONY ZNACZY SZCZĘŚLIWY<
O tym, jak gwiazdka rozbłysła jasno jak słońce...
Starosądeckie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
95 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
Czas Adwentu
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Grudzień -- KALENDARIUM
Strona tytułowa

.
Odblaskowa szkoła w Skrudzinie
 
    Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Skrudzinie po raz kolejny przystępuje do akcji „Odblaskowa szkoła”. Jej celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto należy zwrócić uwagę nauczycieli, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania, przez dzieci do 15 lat, z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
W Skrudzinie nie ma chodnika, dzieci do i ze szkoły idą poboczem. Na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h, jedynie przy szkole do 50 km, ale jak to często bywa, nie zawsze te ograniczenia są przestrzegane. Ponieważ bardzo zależy nam na bezpieczeństwie uczniów, staramy się zachęcać ich i wdrażać do noszenia kamizelek i innych elementów odblaskowych. W tym celu odbywają się różne działania. Cała szkoła została wyposażona w kamizelki odblaskowe oraz breloczki i opaski odblaskowe. Odbył się konkurs plastyczny „Noś odblaski - świeć przykładem”, turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, cały czas trwa konkurs międzyklasowy „Odblaskowa klasa”. Sprawdzamy, która klasa najlepiej pamięta o noszeniu kamizelek odblaskowych i odblasków oraz jak uczniowie zachowują się na ulicy w drodze do i ze szkoły.
.

.
Organizujemy imprezy promujące bezpieczeństwo uczniów. Należą do nich wycieczka rowerowa do Starego Sącza oraz wycieczka na Podgrzybek. Podczas akcji „Sprzątanie świata” również dbaliśmy, aby dzieci były widoczne z daleka przez jadące samochody. Wraz z uczniami z III i IV klasy przygotowaliśmy przedstawienie o bezpiecznym zachowaniu się na ulicy. O bezpiecznym poruszaniu się po drodze mówimy również na apelach oraz w czasie różnych lekcji. W najbliższym czasie naszą szkołę ma odwiedzić z pogadanką pan policjant. Mamy nadzieję, że wszystko to przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na naszym terenie.
Magdalena Stawiarska
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech