Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 1 (200) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks.Stanisław Olesiak >Przyjacielem Gniazda<
PIELGRZYMKA CZCICIELI ŚWIĘTEJ KINGI
JUBILEUSZ STAROSĄDECKIEGO LICEUM
100-lecie szkolnictwa w Skrudzinie
Święty Mikołaj u starosądeckich Seniorów
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Historia szkoły w Skrudzinie 1911-2013
Zaproszenie na IX Koncert Kolęd
Brytyjska Akcja Pomocy
Żyć w świętości
Razem przeciw przemocy i nienawiści wobec obcych
KONKURS OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Romantyczne Andrzejki podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
Starosądeckie >Wypominki Narodowe<
Kiedy życie jest wyścigiem z czasem
Patronalne święto Akcji Katolickiej
Tradycja bożonarodzeniowej szopki
Kalendarium - grudzień-styczeń
Strona tytułowa

.
Ks.Stanisław Olesiak
„Przyjacielem Gniazda”
 
    Tradycyjnie pod koniec roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, zaprosiło wszystkich darczyńców na wielki Koncert Wdzięczności. Tym razem wydarzenie odbyło się 24 listopada w kinie "Sokół"
Jak mówili prowadzący - Anna Górz i Wojciech Lasek, stowarzyszenie "Gniazdo" oprócz starosądeczan mogło w mijającym roku liczyć na wsparcie mieszkańców z niemal całego kraju. - Lista darczyńców zaczyna się tutaj na południu i poprzez Śląsk, centralną Polskę prowadzi aż na Pomorze. Wśród ofiarodawców znalazły się także pary młode, które przekazały na rzecz naszych podopiecznych część upominków, które otrzymały w dniu zaślubin od swoich gości. Słowa wdzięczności kierujemy do Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, który od dwóch lat jest oficjalnym sponsorem naszego podopiecznego Arka Borzęckiego. Stypendium ufundowane przez Bank pozwala Arkowi realizować swoją sportową pasję i przybliża go do spełnienia największego marzenia - udziału w paraolimpiadzie w 2016 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali. Każda ofiarowana złotówka to uśmiech tego, któremu życie napisało najtrudniejszy scenariusz.
    Koncerty „Gniazda” na stałe wpisały się w kulturalny kalendarz Starego Sącza i co roku gromadzą tłumy mieszkańców z całej Sądecczyzny. Nie inaczej było i tym razem. Sala kina „Sokół” wypełniona była po brzegi. Jako pierwszy brawurowo zaprezentował się kabaret „Gumowe ucho” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach ze skeczem „Gniazdowe chłopy II”. Modlitwę Okudżawy, przy akompaniamencie Marka Kanika i dwóch gitarzystek, zaśpiewał Michał Wcisło. Dla darczyńców „Gniazda” zagrał Kacper Dąbrowski z przyjaciółmi, zaśpiewały także siostry Kamila, Katarzyna i Kinga Kurowskie oraz Michał Ziomek z Podegrodzia - zwycięzca IX Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie.
.

.

.
    Po raz drugi w trakcie koncertu uhonorowano osobę, która swoim wielkim zaangażowanie przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia i promocji integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Po pośle Marianie Cyconiu medal „Przyjaciel Gniazda” powędrował w ręce ks.Stanisława Olesiaka SVD. Medal, opatrzony cytatem „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II) wręczyła prezes Stowarzyszenia - Zofia Wcisło oraz Wojciech Lasek i Anna Górz.
- Sam jestem niepełnosprawny, więc inni niepełnosprawni to dla mnie druga radość, druga miłość. Oni do mnie przyjeżdżają, dzwonią i tam sobie jakoś pomagamy - powiedział ks. Olesiak, zapewniając także wszystkich członków Stowarzyszenia oraz podopiecznych i ich rodziców o codziennej modlitwie.
    Na koncercie nie zabrakło władz Starego Sącza, radnych miejskich i powiatowych. Marta Mordarska - pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza ds.Społecznych i radna Sejmiku Województwa Małopolskiego przekazała podopiecznym „Gniazda” podarunek - dwa aparaty fotograficzne.
Na zakończenie uczestnicy Teatrzyku Integracyjnego, dla wszystkich darczyńców zaśpiewali utwór „Moi przyjaciele”.
Koncert był współfinansowany z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Kinga Bednarczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech