Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 1 (200) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONKURS OJCZYZNA POLSZCZYZNA
PIELGRZYMKA CZCICIELI ŚWIĘTEJ KINGI
JUBILEUSZ STAROSĄDECKIEGO LICEUM
100-lecie szkolnictwa w Skrudzinie
Święty Mikołaj u starosądeckich Seniorów
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Historia szkoły w Skrudzinie 1911-2013
Zaproszenie na IX Koncert Kolęd
Brytyjska Akcja Pomocy
Żyć w świętości
Razem przeciw przemocy i nienawiści wobec obcych
Romantyczne Andrzejki podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
Starosądeckie >Wypominki Narodowe<
Ks.Stanisław Olesiak >Przyjacielem Gniazda<
Kiedy życie jest wyścigiem z czasem
Patronalne święto Akcji Katolickiej
Tradycja bożonarodzeniowej szopki
Kalendarium - grudzień-styczeń
Strona tytułowa

.
KONKURS OJCZYZNA POLSZCZYZNA
nie taka trudna… dla starosądeckich licealistów
z LO im.Marii Skłodowskiej-Curie
 
   Głównym partnerem Konkursu i jego sponsorem jest Wydawnictwo „Nowa Era”. Coroczny wysiłek merytoryczny i organizacyjny Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny wspierają ponadto liczne instytucje: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, KGHM Polska Miedź S.A.
Patronami medialnymi są: „Polonistyka”, „Polski w Praktyce”, „Gazeta Szkolna”, Edupress, Program Drugi Polskiego Radia, Radio Rodzina, TVP3 Wrocław.
Patronem konkursu od samego jego początku jest prof.Jan Miodek
WOJEWÓDZKI etap konkursu Ojczyzna Polszczyzna odbył się w Zespole Szkół im.Hugona Kołłątaja w Jordanowie. Wzięli w nim udział uczniowie z naszego liceum, którzy zakwalifikowali się do niego po eliminacjach szkolnych: Karol Kolbusz, Karolina Węglarz, Marta Jagieła, Anna Pietrzak, Anna Warcholak i Karolina Węglarz wszyscy z klas 3.
.

.
Drugi etap konkursu, nazywany MAŁYM FINAŁEM podzielony był na dwie części. Pierwsza z nich odbyła się 26 października 2013 r. i obejmowała część pisemną. Test składał się z pytań zamkniętych i otwartych, głównie dotyczących przedstawionych fragmentów utworów Zbigniewa Herberta i Mirona Białoszewskiego oraz pytań językowych, związanych z polską pisownią i gramatyką. Następnym zadaniem było napisanie wypracowania dotyczącego sposobu opisywania świata między innymi w oparciu o wiersze Herberta i Białoszewskiego. Po sprawdzeniu prac przez komisję, do części ustnej zakwalifikowano 4 osoby z naszej szkoły:
Karola Kolbusza, Annę Pietrzak, Martę Jagieła oraz Annę Warcholak.
 
16 listopada 2013 r. na etap ustny przyjechało już tylko 12 uczniów z różnych szkół, w tym czwórka z naszej szkoły. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować w ciągu 45 minut interpretację wiersza a potem zaprezentować go, pamiętając o odpowiedniej dykcji oraz przedstawić  samodzielnie stworzoną i pogłębioną analizę.
Po wystąpieniu wszystkich uczniów komisja oceniająca, w której zasiadała również polonistka z naszej szkoły - p.Iwona Rychlewska, odbyła naradę i ogłosiła wyniki. Część ustna oceniana była w trzech kategoriach i w sumie można było zdobyć 10 punktów.
Nasi uczniowie wyróżnili się bardzo dojrzałą interpretacją poezji współczesnych poetów, sięgnęli po konteksty historyczno-literackie, filozoficzne oraz własne odczucia.
Anna Warcholak zachwyciła jury i otrzymała maksymalną liczbę punktów, niżej uplasowali się Anna Pietrzak - 7 pkt., Karol Kolbusz - 6 pkt. i Marta Jagieła 4 pkt.
Ostateczny wynik, decydujący o przejściu do WIELKIEGO FINAŁU, który odbędzie się w PAN-ie we Wrocławiu był sumą z dwóch części konkursu. Spośród wszystkich uczestników, których we wszystkich etapach było 50., nasi uczniowie otrzymali 3 nagrody na 5 przyznanych! III miejsce zajęła Anna Warcholak, a Karol Kolbusz i Anna Pietrzak zdobyli wyróżnienia.
Do konkursu uczniów przygotowały panie: Małgorzata Jawor i Iwona Rychlewska.
A.W.     
Uczennica LO
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech