Portal - Stary Sącz
polski Poniedziałek - 10 sierpnia 2020 Bianki, Borysa, Wawrzyńca     "Natura Ludzka nie jest maszyną, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą" - John Stuart Mill
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 1 (200) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem przeciw przemocy i nienawiści wobec obcych
PIELGRZYMKA CZCICIELI ŚWIĘTEJ KINGI
JUBILEUSZ STAROSĄDECKIEGO LICEUM
100-lecie szkolnictwa w Skrudzinie
Święty Mikołaj u starosądeckich Seniorów
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Historia szkoły w Skrudzinie 1911-2013
Zaproszenie na IX Koncert Kolęd
Brytyjska Akcja Pomocy
Żyć w świętości
KONKURS OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Romantyczne Andrzejki podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
Starosądeckie >Wypominki Narodowe<
Ks.Stanisław Olesiak >Przyjacielem Gniazda<
Kiedy życie jest wyścigiem z czasem
Patronalne święto Akcji Katolickiej
Tradycja bożonarodzeniowej szopki
Kalendarium - grudzień-styczeń
Strona tytułowa

.
Razem przeciw przemocy i nienawiści wobec obcych
 
    Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, 19 listopada 2013 roku odbyło się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży z Freiherr-vom-Stein Berufskolleg des Kreises Unna z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.
   Tematem spotkania było hasło „Razem przeciw przemocy i nienawiści wobec obcych”. Problem choć trudny, jednak pozwolił młodym ludziom na przedstawienie swojego punktu widzenia. Młodzież pracowała i dyskutowała w pięciu grupach sześcioosobowych, w skład których wchodzili uczniowie polscy i niemieccy. Wyniki wspólnej pracy przedstawione zostały w formie graficznej i zaprezentowane przez liderów grupy. Integracja młodzieży przebiegała w miłej atmosferze, ponieważ podobne zainteresowania oraz tematy do rozmów łamią wszelkie bariery językowe i kulturowe.
.

.
    Wycieczka po szkole to też okazja do porównania warunków, w jakich uczymy się w Polsce i Niemczech, wymiana doświadczeń oraz pomysłów. Zamiłowanie do sportu pozwoliło zmierzyć się młodzieży polsko-niemieckiej na boisku, bowiem rozegrano mecz piłki siatkowej.
    Na zakończenie młodzi ludzie wymienili się nie tylko drobnymi upominkami, ale również adresami e - mailowymi, obiecując też sobie kontakty na portalach społecznościowych.
 
Spotkanie i dyskusję w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu przygotowały panie:
Monika Szczurek - germanista, Teresa Szewczyk - historyk i Aneta Ząbek - germanista.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech