Portal - Stary Sącz
polski Sobota - 4 kwietnia 2020 Benedykta, Izodory, Wacławy     
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 2 (201) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X Ogólnopolski Konkurs Poetycki >O Wawrzyn Sądecczyzny<
Wywiad z Patrycją Marczyk
Kalendarz imprez organizowanych przez PMDK w Starym Sączu
Okładka
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Sprawozdanie z działalności POAK przy parafii p.w. św.Elżbiety w Starym Sączu
Sprawozdanie z pracy Parafialnego Oddziału Caritas
Anioły w kuchni... - starosądecki blog kulinarny
Ania Lipka
Karol Wojtyła, Jan Paweł II - notatki osobiste 1962-2003
I TY bądź św.Mikołajem
Radość, sport, zabawa... dla każdego ważna sprawa!
Koło Gospodyń Wiejskich w Popowicach
Przedszkolne kolędowanie
Jasełka Młodzieży z Parafii Miłosierdzia Bożego
Podsumowanie Roku Jana Joachima Czecha
IX Koncert Kolęd
KONCERT NOWOROCZNY
>JAN JOACHIM CZECH - ŻYCIE I DZIEŁO<
Powiatowy przegląd twórczości muzycznej Jana Joachima Czecha
O patronie nieuleczalnie chorych i zakochanych
Ks.Roman Stafin - Moja Msza Święta
2 lutego - Dzień Osób Konsekrowanych
Kalendarium - luty

.
X Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„O Wawrzyn Sądecczyzny”
pod hasłem: Człowiek i droga
 
Zasady:
  1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy piszący po polsku autorzy.
  2. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do hasła wiersze, w ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach. Powinny to być teksty nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy.
  3. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora i krótką informację o nim.
  4. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o podanie obok tych danych, również daty urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu pracy oraz oznaczenie swoich wierszy literą „M” (pod godłem).
  5. Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej prosimy o napisanie na pracach konkursowych litery „S” (pod godłem).
  6. Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizują o nagrody pieniężne i wyróżnienia drukiem.
  7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 maja 2014 roku na adres: Sądecka Biblioteka Publiczna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11 - z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki.
  8. Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzonych autorów, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs. Ich autorzy nie otrzymują honorarium.
  9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 września 2014 roku w Nowym Sączu. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
 
Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
         Grand Prix     -         1500 zł
         I nagroda       -           700 zł
         II nagroda      -           500 zł
         III nagroda     -           400 zł
2 statuetki Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Pióro Sądeckie” dla:
    - najlepszego w tej edycji konkursu autora mieszkającego na Ziemi Sądeckiej
    - najlepszego autora w grupie młodzieży do lat 20
Wyróżnienia drukiem w almanachu pokonkursowym
 
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.
Dodatkowych informacji udziela sekretarz jury (Grupa Literacka „Sądecczyzna”) - tel. 606 957 138, e-mail: oksymoron2@gmail.com
Organizatorzy konkursu: Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Sądecka Biblioteka Publiczna im.J.Szujskiego w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza
Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech