Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 26 maja 2020 Eweliny, Jana, Pawła      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 3 (202) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z rodzicami o wychowaniu - zaproszenie do lektury…
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Anioły w kuchni - starosądecki blog kulinarny
Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie wspiera osoby niepracujące
Okładka
Babcia i Dziadek w oczach swoich wnuków!
Kalendarium - marzec
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Wielkopostne obrzędy i zwyczaje
Święta Kinga patronką Starego Sącza
Wszędzie - gdziekolwiek rzuci ich los, rozsławiają Stary Sącz
Nad księgą życia Jana Joachima Czecha
Czego potrzebuje starosądecka kultura?
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Placówka Wsparcia Dziennego
Pprzygotowania do nadania imienia ZSP w Starym Sączu
1OO LAT BABCIOM I DZIADKOM ŻYCZĄ WNUCZĘTA!
KARTKA O WYCHOWANIU... - s. M.Sylwia Chruślicka

.
Z RODZICAMI O WYCHOWANIU
Zaproszenie do lektury…
 
„Musicie budować świat, a nie tylko marzyć o nim.”
Jan Paweł II
.
    Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, nauczał Papież Polak, a jego ulubiony poeta Cyprian Kamil Norwid, stwierdził: „Nie każdy może być artystą w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale każdy człowiek ma być twórcą swego życia, uczynić z niego dzieło sztuki”.
    Jedną z form zdobywania wiedzy o sobie i świecie jest czytanie.
Według Jarosława Iwaszkiewicza: „Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów”. Umożliwia to kontakt z dobrą książką, która nie tylko stanowi źródło wiedzy, ale nas ubogaca: „Puste serca napełnia wzruszeniem, w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”.
Pytanie o sens życia, czyli jak żyć, należy do najstarszych - jakie zadaje sobie człowiek przez całe życie. Często fundament odpowiedzi na nie buduje się już w dzieciństwie i w młodości, która jest: „rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały”. Ukazywany przez literaturę świat wartości, skłoni do refleksji i na pewno zaowocuje dobrymi wyborami.
By nasze dzieci umiały realizować kiedyś swoje marzenia: „z ziemi sięgać po gwiazdy”, budować lepszy świat, muszą chcieć bardziej być, niż mieć, a tego trzeba ich właśnie nauczyć.
    Żyjemy w czasach, kiedy postęp techniczny - przy swoich ogromnych osiągnięciach, może zniechęcać do czytania, pogłębiać obojętność wobec tej formy poznawania świata i zdobywania wiedzy o otaczającej dziecko rzeczywistości.
    Niezbędna także w tym przypadku jest pomoc rodziców, bowiem słowa uczą, ale przykłady pociągają. Zainteresowanie dobrą książką, wspólne z rodzicami czytanie, poczynając od bajeczek dla najmłodszych dzieci, regularne spotkania z lekturą, choćby przed zaśnięciem - sprawi, że dziecko poczuje „smak” obcowania z książką i zacznie łaknąć tych spotkań, zacznie samo sięgać po literaturę. Upominek książkowy ofiarowany zamiast, lub obok, czekoladek, czy zabawek, ma ogromne znaczenie w procesie wyrabiania już u dzieci i u młodzieży nawyków czytania, które jest warunkiem zdobywania mądrości rozumu i serca. Marzymy o dobrych wynikach i o szczęściu naszych dzieci, dlatego musimy je mądrze kochać, by nauczyły się odpowiadać za siebie, czyli stawiać sobie wymagania, nawet wtedy, gdy inni od nich nie wymagają, do czego zachęcał młodych bł.Jan Paweł II. Ponadczasową wymowę ma Jego przesłanie, że: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”. W innym miejscu powiedział: „Kto mało czyta, błądzi wiele”. Jest to także część testamentu, jaki zostawił nam, niedługo już Święty, Papież Polak.
.

.
Na zakończenie tych rozważań polecam małą książkę „Słowa Nadziei - Najwspanialsze cytaty papieskie”- wprawdzie wydaną już w 2005 roku przez Reader’s Digest, z której zapewne można skorzystać w bibliotece. Tytuły rozdziałów są niezwykle wymowne. Oto niektóre z nich: „Człowiek Panem Ziemi”?, „Nic kosztem człowieka!, „Europa ducha”, „Sprawy Ojczyzny”, „Proszę Was”, „Głód modlitwy”.
Myślę, że w czasie, który przybliża nas do uroczystości kanonizacyjnych papieża Jana Pawła II, na półkach księgarskich pojawiać się będą także inne wydawnictwa przekazujące bogatą spuściznę nauk i myśli Papieża Polaka. Postarajmy się zaczerpnąć z tej skarbnicy - my dorośli, a dzięki temu nasze dzieci.
Halina Ślazyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech