Portal - Stary Sącz
polski Wtorek - 26 maja 2020 Eweliny, Jana, Pawła      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 3 (202) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie wspiera osoby niepracujące
OGŁOSZENIA I KRONIKA PARAFIALNA
Anioły w kuchni - starosądecki blog kulinarny
Okładka
Babcia i Dziadek w oczach swoich wnuków!
Kalendarium - marzec
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Wielkopostne obrzędy i zwyczaje
Święta Kinga patronką Starego Sącza
Z rodzicami o wychowaniu - zaproszenie do lektury…
Wszędzie - gdziekolwiek rzuci ich los, rozsławiają Stary Sącz
Nad księgą życia Jana Joachima Czecha
Czego potrzebuje starosądecka kultura?
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Placówka Wsparcia Dziennego
Pprzygotowania do nadania imienia ZSP w Starym Sączu
1OO LAT BABCIOM I DZIADKOM ŻYCZĄ WNUCZĘTA!
KARTKA O WYCHOWANIU... - s. M.Sylwia Chruślicka

.
Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywnie wspiera osoby niepracujące
 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Czas na aktywność w Grodzie Kingi”. Uczestnikami mogą być kobiety i mężczyźni, bezrobotni, nieaktywni zawodowo, rolnicy. Ponadto osoby te powinny być w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pochodzić z terenu Gminy Stary Sącz, a także korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej. Wstępna rekrutacja uczestników Projektu odbywa się od stycznia do lutego 2014 r. polega na telefonicznym oraz bezpośrednim kontakcie pracowników socjalnych z osobami zgłaszającymi się. Drugi etap to zorganizowanie spotkania informacyjno-rekrutacyjnego w dniu 4 marca 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ul.Stefana Batorego 23 (Kino „Sokół”) o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, podczas którego będzie udzielana szczegółowa informacja dotycząca przebiegu Projektu, a także krótkie podsumowanie poprzednich edycji z lat 2008-2013. Można także niezależnie na bieżąco uzyskać informację o Projekcie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 15, tel 18 4462070.
    Na rok 2014 zaplanowano zrekrutować 46 osób. Projekt opiera się głównie na aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach tej pierwszej odbędą się szkolenia wzrostu kompetencji społecznych tj.m. in.:
                        trening interpersonalny
                        prawo pracy
                        higiena i wizaż
                        zasady etykiety i savoir-vivru
                        skuteczny na rynku pracy
                        indywidualne doradztwo zawodowe.
 
W dalszej kolejności uczestnicy objęci będą doradztwem zawodowym oraz wezmą udział w kursach zawodowych. Kursy te będą dobierane w oparciu o indywidualne predyspozycje beneficjentów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza zajęcia, których ukończenie zapewnia uzyskanie licencji lub preferowanych przez pracodawców certyfikatów. Można więc zdobyć prawo jazdy kategorii B, C+E, D, zdobyć uprawnienia obsługi koparko-ładowarki, żurawia wieżowego, lub licencje ochrony osób i mienia.
    Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo przewidziano wsparcie finansowe przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Beneficjenci otrzymują również pomoc ze strony pracownika socjalnego. Przewidziano także wydarzenia integracyjno-kulturalne, które przybliżą beneficjentom piękno i różnorodność lokalnego środowiska, tradycji oraz dorobku kulturalnego.
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech