Portal - Stary Sącz
polski Piątek - 18 wrzesńia 2020 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 4 (203) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACYJNY KLUB AKTYWNOŚCI
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Sukces maturzystki z LO w Starym Sączu Angeliki Piszczek
Liceum Ogólnokształcące im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
KONKURS CZYTELNICZY DLA GIMNAZJALISTÓW
V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
W 30. rocznicę śmierci Bogusławy >Agaty< Konstanty (1936-1984)
Koncert jakiego jeszcze w Starym Sączu nie było
Autorka historii starosądeckiego klasztoru z Nagrodą ks.Kumora
Kazanie
Droga Halinko!
Rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej odbyte w Ciężkowicach
Z działalności Parafialnego Oddziału Caritas w Starym Sączu
Stowarzyszenie Świętej Kingi
Ziemia Święta - korespondencja z Londynu
KARTKA O WYCHOWANIU... - s. M.Sylwia Chruślicka
Oczekując na kanonizację bł.Jana Pawła II
Triduum Paschalne z bł.Janem Pawłem II
Radosne święta
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Kalendarium - KWIECIEŃ
Strona tytułowa

.
Bez ograniczeń wiekowych i z ofertą dla wszystkich
INTEGRACYJNY KLUB AKTYWNOŚCI
 
    Jako „novum” starosądeckie, od miesiąca zaledwie działające, wzbudza coraz szersze zainteresowanie mieszkańców; warto więc wyjaśnić, czemu służy, jaki ma cel i program.
Główne założenia Klubu to:
  • Przybliżać ludzi do ludzi; pomagać w nawiązywaniu kontaktów i uczestniczeniu w różnych działaniach kreujących rzeczywistość i tworzących piękno.
  • Stwarzać sensowne możliwości inwestowania w siebie i w swoje zdrowie; uczenia się od innych, rozwijania zainteresowań i pasji, ćwiczeń gimnastycznych i ruchowych, pomysłowości, fantazji i zaradności.
  • Oderwać się od codzienności, odmieniać ją, wejść jakby w inny świat, udowodnić swoją przydatność, odkrywać potencjał twórczy, coś robić, czymś żyć; tworzyć atmosferę życzliwości, zgodnie z przesłaniem autora „Małego Księcia”, zawartego w słowach: „Naprawdę istnieje tylko jedna radość, obcowania z ludźmi”.
.

.
Jak doszło do powstania Klubu? (odpowiada jego inicjatorka, pani Zofia Wcisło - prezes Stowarzyszenia „Gniazdo.”)
    - Wychodząc naprzeciw ogólnopolskim tendencjom aktywizacji społecznej osób doświadczonych wiekiem, pod koniec 2013 roku statut starosądeckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został poszerzony o działalność na rzecz osób starszych. W naszym przypadku było to tym bardziej uzasadnione, że od lat doświadczamy życzliwości, zainteresowania i pomocy ze strony tej grupy mieszkańców zaangażowanych w działalność „ Gniazda”.
    Spotkanie inauguracyjne Klubu miało miejsce 7 marca w siedzibie Stowarzyszenia w Rynku. W trakcie spotkania grupy inicjatywnej składzie: Aldona Bulanda, Grażyna Bednarczyk, Jolanta Czech, Maria Kowalczyk, Ignacy Kurowski, Maria Listkiewicz, Mieczysława Ogorzały, Stanisława Skwarło, Maria Sosin, Janina Strzałka na przewodniczącą Klubu przez aklamację powołano Jolantę Czech.
Korzystając z zaproszenia p.dyr.Marii Sosin (z którą współpraca „Gniazda” układa się bardzo dobrze) ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w czytelni P i M-G Biblioteki Publicznej w następny czwartek.
O poprowadzenie pierwszych zajęć i pokazanie swych prac w technice „decupage” Przewodnicząca Klubu poprosiła p.Janinę Wajdę, która z życzliwością podjęła się tego zadania i pokazała zebranym paniom sposób zdobienia jajek wielkanocnych i innych użytkowych przedmiotów tą techniką.
Następne zajęcia upłynęły pod znakiem wykonywania kwiatów z krepiny, zdobiących wielkanocne palmy; wyczarowywały je jak żywe, znaną sobie techniką, i przyuczały innych do ich wykonywania panie: Maria Olszowska i Jadwiga Podgórska.
    Koszty materiałów pokrywają uczestniczki we własnym zakresie, instruktażu udzielają bezinteresownie osoby obdarzone talentami i zmysłem artystycznym, pełne dobrej woli i chęci dzielenia się z innymi. Odbyły się już pierwsze zajęcia gimnastyczne, prowadzone przez p.Józefa Majdę, „świetne i przydatne”, jak oceniły uczestniczki. Również sobotnie marszo-spacery, pod okiem doświadczonej wuefistki i instruktora zarazem, p. Aldony Bulandy, sprawiają wiele radości jej uczestnikom.
Tygodniowy program zajęć przedstawia się następująco:
- czwartek - 10,00 zajęcia świetlicowo-warsztatowe (w siedzibie „Gniazda” w Rynku)
- piątek - 19,00 gimnastyka w Szkole Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera
- sobota - 9,00 aktywność spacerowo-wędrowna.
 
W dalszej perspektywie przewiduje się takie zajęcia, jak:
nieforsowane wycieczki górskie, akwaaerobik, dyskusyjny klub książki, wyjazdy do teatru, spotkania z doradcami i dietetykiem, uczestnictwo w czytaniu narodowym, wymiana doświadczeń np. kulinarnych, robótkowych itp. no i oczywiście plenerowe spotkania z piosenką przy współudziale i pod kierunkiem p.Tadeusza Dyrdy.
 
    Pani Zofia Wcisło poinformowała również, że czynione są starania o pozyskanie środków unijnych na tego typu działalność. Stowarzyszenie złożyło dwa projekty, jeden, wspólnie z Towarzystwem Ziemi Muszyńskiej, do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - „ASOS”, drugi samodzielny do Urzędu Marszałkowskiego, na aktywizację osób starszych.
    Klub zamierza jednak kontynuować swą działalność nawet, jeśli nie uda się pozyskać środków wsparcia. Zaprasza wszystkich chętnych do wszelakiej aktywności, do otwarcia się i odmienienia życia. Potrzebujemy siebie nawzajem i jesteśmy w stanie dawać sobie więcej, niż nam się wydaje. Klub stwarza takie okazje w każdej dziedzinie życia.
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech