Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 10-11 (209-210) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJD TISCHNEROWSKI
Anioły w kuchni - starosądecki blog kulinarny
Poetyckie przesłania dla wolontariuszy i podopiecznych Caritasu
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
W Sali Posiedzeń Rady Miasta obradował Dziecięcy Samorząd
W imię miłości miłosiernej
Pamięci zmarłych starosądeckich nauczycieli
Kto nie szanuje zmarłych - nie szanuje też życia
Perły świętej Urszuli
Edukację szkolną winna dopełniać troska o wszechstronny rozwój osobowości
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej
Plener malarski młodych adeptów sztuki
Wernisaż Grupy Fotograficznej Środowiskowego Domu Samopomocy
XXXiV Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka
Pielgrzymka do sanktuariów mazurskich
Wzruszająca wyprawa bliżej nieba
„Jego oczami” w Starym Sączu
Narodowe Czytanie „Trylogii” Sienkiewicza w Starym Sączu
Wolontariusze Caritas przy Parafii św. Elżbiety w Starym Sączu
Jaka jest rola rodziców, wychowawców i nauczycieli…
Bp Jan Piotrowski Biskupem Diecezji Kieleckiej
Kalendarium - listopad
Okładka

.
RAJD TISCHNEROWSKI
 
Na końcu naszego rozumienia świata, rozumienia dramatów ludzkich, a także własnych dramatów, patrzysz na samego siebie, widzisz, coś przeżył, coś przecierpiał, ile rzeczy przegrałeś, widzisz to wszystko, coś wygrał, i nagle - może pod koniec życia - oświeca cię ta świadomość, że (…) może jesteśmy na tym świecie po to, żeby na końcu powtórzyć najpiękniejsze słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu naszego stworzenia: I niech tak zostanie.
 
   W dniach 25-26 października odbył się kolejny, już XIV, Rajd Szkół Podstawowych i Specjalnych noszących imię księdza profesora Józefa Tischnera.
  Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu. Rajd, w którym wzięło udział dwanaście szkół, został zorganizowany w plenerze Beskidu Sądeckiego, a miejscem spotkania było Rytro. Honorowych gości powitał koordynator spotkania pan Robert Janek, nauczyciel starosądeckiej „1” wraz z uczniami oraz dyrektor szkoły Zdzisław Wojnarowski. Organizatorzy opracowali bardzo interesującą trasę. Na szlaku młodych rajdowców i ich opiekunów znalazły się: Piwniczna, Niemcowa, Kordowiec, Rytro.
Wszystkie grupy, reprezentujące poszczególne szkoły, były zwarte, gotowe i odpowiednio przygotowane na różne warunki pogodowe i terenowe. Jesienna aura sprzyjała, więc po drodze, wraz z nowymi kolegami i koleżankami z innych szkół oraz przewodnikami górskimi, rodzina tischnerowska podziwiała piękne krajobrazy.
Po dotarciu do bazy noclegowej w Gołkowicach, zjedzono pyszną obiadokolację i zakwaterowano się w pokojach. Wieczorem odbyły się posiady, którym towarzyszyły śmiech i zabawy. W różnych konkurencjach brali udział uczniowie i opiekunowie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek wraz z zastępcą Kazimierzem Gizickim. Rolę gospodarza wieczoru pełnił dyrektor „1” Zdzisław Wojnarowski.
    XIV Rajd Szkół Podstawowych i Specjalnych był doskonałą okazją do integracji uczniów z różnych szkół. Organizatorzy zadbali również o samopoczucie młodzieży, zapraszając młodych uczestników na dyskotekę. Po krótkiej i szybko przespanej nocy zjedzono pożywne śniadanie. Następnie wyruszono do Starego Sącza. Rodzina Tischnerowska zwiedziła następujące obiekty: Klasztor Klarysek, Kościół Parafialny pod wezwaniem św.Elżbiety oraz Muzeum Regionalne Dom na Dołkach. Rolę przewodników zaproszonych gości pełnili tego dnia nauczyciele starosądeckiej „1”, państwo: Liliana Królikowska, Jadwiga Postawa i Piotr Wandas. W miejscowym muzeum uczestników powitali: dyrektor obiektu Jan Długosz oraz brat patrona szkół - Kazimierz Tischner.
O godzinie 11.00 uczestniczono w uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez księży: Marcina Kokoszkę i Janusza Rybę, odprawionej na Ołtarzu Papieskim. W kazaniu kapłan podkreślił wartość wiedzy w życiu młodego człowieka, wskazując na rolę autorytetu patrona naszych szkół, którego osobowość intelektualna i moralna kształtowała się w otoczeniu: miejscowych gór, szumu Dunajca, drewnianych kościółków w Jurgowie i Łopusznej, i - jak sam przyznawał - starosądeckiej tradycji franciszkańskiej.
W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu odbyło się zakończenie i podsumowanie XIV Rajdu, po którym, na miejscowym cmentarzu, złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze na grobie rodziców księdza profesora Józefa Tischnera.
Po serdecznych pożegnaniach i życzeniach ponownego spotkania na szlaku rajdu, wyruszono w drogę powrotną do domów: w Krakowie, Tarnowie, Rogoźniku, Ochotnicy Dolnej, Jastrzębiu-Zdroju, Ligocie, Domosławicach, Ratułowie, Toruniu oraz w Starym Sączu.
pj/wp
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech