Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 10-11 (209-210) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poetyckie przesłania dla wolontariuszy i podopiecznych Caritasu
Anioły w kuchni - starosądecki blog kulinarny
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
W Sali Posiedzeń Rady Miasta obradował Dziecięcy Samorząd
W imię miłości miłosiernej
Pamięci zmarłych starosądeckich nauczycieli
Kto nie szanuje zmarłych - nie szanuje też życia
Perły świętej Urszuli
Edukację szkolną winna dopełniać troska o wszechstronny rozwój osobowości
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
RAJD TISCHNEROWSKI
Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej
Plener malarski młodych adeptów sztuki
Wernisaż Grupy Fotograficznej Środowiskowego Domu Samopomocy
XXXiV Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka
Pielgrzymka do sanktuariów mazurskich
Wzruszająca wyprawa bliżej nieba
„Jego oczami” w Starym Sączu
Narodowe Czytanie „Trylogii” Sienkiewicza w Starym Sączu
Wolontariusze Caritas przy Parafii św. Elżbiety w Starym Sączu
Jaka jest rola rodziców, wychowawców i nauczycieli…
Bp Jan Piotrowski Biskupem Diecezji Kieleckiej
Kalendarium - listopad
Okładka

.
Aby życie było ciekawsze i piękniejsze
POETYCKIE PRZESŁANIA DLA WOLONTARIUSZY
I PODOPIECZNYCH CARITASU
 
„Ludzie są za ludzi odpowiedzialni”
Phil Bosmans
 
    „Myślę, że po to są wiersze - ich bieg ku sercu człowieka, by szerzej szła, coraz szerzej przez kontynenty jutrzenka” - pisał K.I.Gałczyński
My nie jesteśmy jednak „by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą”.
    Jak to zrobić w świecie konfliktów, obojętności, wyścigu z czasem - podpowiadają artyści, filozofowie i święci.
   Święty Jan Paweł II stwierdził: „że jeśli cokolwiek warto na tym świecie czynić, to tylko miłować. Człowiek bez miłości, to dzień bez słońca”.
                        „Kochasz -
                                   gdy masz serce dla innych,
                                   gdy boli cię cierpienie bliźniego,
                                   gdy starasz się usunąć biedę innych,
                                   gdy kochasz ludzi takimi, jacy są,
                                   gdy rozdajesz więcej aniżeli posiadasz,
                                   gdy dajesz siebie samego”.
                                                       stwierdził P.Bosmans
Dzielić się można nie tylko chlebem. „Wartość człowieka polega nie na tym, ile ma, ale kim jest i czym dzieli się z innymi” - twierdził także Ojciec Święty.
Świat zmienimy na lepszy, gdy dobrze będziemy czynić nawet wtedy, gdy inni postępują inaczej.
       „Jeśli dzięki czyjemuś działaniu będzie na ziemi troszkę więcej miłości i nadziei, to już życie ma swój głęboki sens”.
       „Ten jest większy między ludźmi, kto im służy, a im kto lepszy, tym więcej dać z siebie powinien”.
      „Każdy człowiek potrzebuje miłości, by być człowiekiem”. „Nie możesz żyć, gdy nie masz żadnego człowieka, o którego się troszczysz”.
      „Po co żyjemy, jeśli nie po to, aby sobie nawzajem czynić życie łatwiejszym?”
 
W drugim człowieku poznajemy Boga, któremu dajemy codziennie świadectwo miłości miłosiernej. A Ty, Chryste, nam, którzy jeszcze jesteśmy w drodze - błogosław.
„Patrz w nasze oczy i ukazuj drogę Twojej miłości; patrz na nasze ręce, by były pełne Twojej dobroci; spraw byśmy byli radośni i wciąż zadziwieni; spraw byśmy nieśli radość i nadzieję tym, których spotkamy”.
„Niech Maryja będzie Gwiazdą, która oświetli ci ścieżkę i wskaże bezpieczną drogę, aby dojść do Ojca w niebie.
Niech Ona będzie tą Kotwicą, której powinnaś się bardzo mocno trzymać, zwłaszcza w czasie próby”. Radzi - Ojciec Pio
Wybrały: Kazimiera i Joanna
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech