Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 21 stycznia 2021 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 10-11 (209-210) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamięci zmarłych starosądeckich nauczycieli
Anioły w kuchni - starosądecki blog kulinarny
Poetyckie przesłania dla wolontariuszy i podopiecznych Caritasu
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
W Sali Posiedzeń Rady Miasta obradował Dziecięcy Samorząd
W imię miłości miłosiernej
Kto nie szanuje zmarłych - nie szanuje też życia
Perły świętej Urszuli
Edukację szkolną winna dopełniać troska o wszechstronny rozwój osobowości
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
RAJD TISCHNEROWSKI
Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej
Plener malarski młodych adeptów sztuki
Wernisaż Grupy Fotograficznej Środowiskowego Domu Samopomocy
XXXiV Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka
Pielgrzymka do sanktuariów mazurskich
Wzruszająca wyprawa bliżej nieba
„Jego oczami” w Starym Sączu
Narodowe Czytanie „Trylogii” Sienkiewicza w Starym Sączu
Wolontariusze Caritas przy Parafii św. Elżbiety w Starym Sączu
Jaka jest rola rodziców, wychowawców i nauczycieli…
Bp Jan Piotrowski Biskupem Diecezji Kieleckiej
Kalendarium - listopad
Okładka

.
ZAMIAST NEKROLOGU
PAMIĘCI ZMARŁYCH
STAROSĄDECKICH NAUCZYCIELI
 
    „To przemijanie ma sens, ma sens, ma sens” - pisał św.Jan Paweł II
Warto przypomnieć te słowa, gdy w listopadowy poranek staniemy przy grobach najbliższych i naszych nauczycieli.
Starosądeccy pedagodzy pracowali w całej Polsce, a było ich bardzo wielu, dzięki Seminarium Nauczycielskiemu, które powstało staraniem władz miejskich w 1903 roku i trwało do 1935 roku a później Liceum Pedagogicznemu powstałemu w 1937 roku, które z przerwą (okupacyjną) kształciło młodzież do roku 1970.
Nauczyciele cieszyli się dużym autorytetem i szacunkiem społeczeństwa.
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - głosił przed wiekami Jan Zamoyski - przesłanie do dzisiaj wciąż aktualne. Parafrazując jego słowa, współcześnie stwierdzono, że taka będzie starość rodziców, jakie ukształtowanie charakteru ich dzieci.
Zawsze liczą się nauczyciele, którzy w zawodowym trudzie realizują swoje i cudze marzenia i przypominają, że „Ojczyzna to jest wielki zbiorowy obowiązek”.
Od tego jacy są, ile w nich powołania, żarliwości i odpowiedzialności za ten najtrudniejszy i jeden z najpiękniejszych zawodów, zależą wyniki ich pracy.
Tych, którzy zostawili ślady swoich stóp w życiu i pracy wychowanków, obejmujemy serdeczną pamięcią i modlitwą, która niech sięga tronu Najwyższego.
Przychodzimy, aby odejść, odejdziemy, aby wrócić - my też kiedyś jak Oni, wezwani już na wieczną wartę.
Tradycyjnym zwyczajem, w intencji świętej pamięci zmarłych nauczycieli, 15 listopada o godz. 10.00 w kościele klasztornym odprawiona będzie Msza św., na którą serdecznie zaprasza
Zarząd Oddziałowy Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
w Starym Sączu
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech