Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 7-8 (206-207) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas na aktywność w Grodzie Kingi
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Anioły w kuchni - starosądecki blog kulinarny
Peacepainting w Polsce - warsztaty malarskie dla młodych gimnazjalistów
II Olimpiada Młodych Lachów
Śmierć - moje spotkanie z Bogiem
Jak nauczyć dzieci pracowitości i oszczędności?
Patronalne święto Akcji Katolickiej
Wolontariusze Caritasu
Dzień Dziecka i Sportu w starosądeckim LO
CZWARTE HARCERSKIE POSZUKIWANIE W STARYM SĄCZU
XXXI Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im.Jana Joachima Czecha
Lagusheda - zespół z Gruzji
Dzień Dziecka na starosądeckich Stawach
MAŁOPOLSKI DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
IV edycja programu; „Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II”
Wyrazy uznania i wdzięczności dla s.Eleonory Salamon
W 15. rocznicę wizyty papieskiej w Starym Sączu - 14 czerwca 2014 r.
Zmarł ksiądz prałat Józef Grzegorzek
Ksiądz prałat Alfred Kurek Honorowym Obywatelem Starego Sącza
Letnie święta i uroczystości
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Kalendarium - lipiec-sierpień
Okładka

.
Czas na aktywność w Grodzie Kingi
 
  Ośrodek Pomocy Społecznej od początku 2014 r. przystąpił do realizacji kolejnego projektu systemowego wspieranego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatytułowanego „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Projekt ten jest odpowiedzią na problemy społeczne występujące w gminie Stary Sącz, w tym wysokie bezrobocie. Jego ambicją jest skonkretyzowane, efektywne działania mające przynieść trwałe skutki dla osób poszukujących pracy.
  Projekt „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” odznacza się komplementarnym podejściem w stosunku do poszczególnego uczestnika projektu. Każdy człowiek jest inny, odrębne są warunki osobowe i środowiskowe kształtujące postawy, zatem nie ma też uniwersalnej recepty dla każdego. Stąd rodzi się potrzeba zróżnicowanych działań.
  W pierwszej kolejności uczestnicy projektu zostali poddani diagnozie prowadzonej przez psychologa i doradcę zawodowego, co pozwoliło wstępnie określić oczekiwania i predyspozycje beneficjentów.
W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzonej w dniach od 2 do 12 czerwca 2014 r. w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu, filia w Barcicach odbyły się warsztaty:
            - Kreacji wizerunku - 24 godziny
            - Skuteczny na rynku pracy - 24 godziny
            - Warsztat kompetencji społecznych - 24 godziny.
Kolejnym etapem projektu jest udział beneficjentów w kursach zawodowych.
 
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech