Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Strona główna / Z Grodu Kingi - nr 7-8 (206-207) 2014 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peacepainting w Polsce - warsztaty malarskie dla młodych gimnazjalistów
Ogłoszenia i Kronika Parafialna
Anioły w kuchni - starosądecki blog kulinarny
II Olimpiada Młodych Lachów
Śmierć - moje spotkanie z Bogiem
Jak nauczyć dzieci pracowitości i oszczędności?
Patronalne święto Akcji Katolickiej
Wolontariusze Caritasu
Czas na aktywność w Grodzie Kingi
Dzień Dziecka i Sportu w starosądeckim LO
CZWARTE HARCERSKIE POSZUKIWANIE W STARYM SĄCZU
XXXI Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im.Jana Joachima Czecha
Lagusheda - zespół z Gruzji
Dzień Dziecka na starosądeckich Stawach
MAŁOPOLSKI DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
IV edycja programu; „Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II”
Wyrazy uznania i wdzięczności dla s.Eleonory Salamon
W 15. rocznicę wizyty papieskiej w Starym Sączu - 14 czerwca 2014 r.
Zmarł ksiądz prałat Józef Grzegorzek
Ksiądz prałat Alfred Kurek Honorowym Obywatelem Starego Sącza
Letnie święta i uroczystości
Ksiądz Roman Stafin - moja Msza święta
Kalendarium - lipiec-sierpień
Okładka

.
Peacepainting w Polsce
- warsztaty malarskie dla młodych gimnazjalistów
 
   Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przystąpiła, jako partner do projektu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych PEACEPAINTING w Polsce i Norwegii”.
   Pomysłodawcą i głównym beneficjentem projektu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka w Proszowicach, wraz z norweską organizacją Peacepainting oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt będzie trwał 2 i pół roku i jest skierowany do uzdolnionej malarsko młodzieży z gimnazjów. Kolejne warsztaty będą odbywać się na przełomie 2014/2015 roku z udziałem uczniów i profesorów ASP w Krakowie. Zajęcia trwać będą przemiennie w miejscowościach uczestników programu. Starosądeccy gimnazjaliści swoich kolegów gościć będą w styczniu 2015 roku, a tematem warsztatów będą „Słynne dzieła sztuki w oczach dziecka”. Przewidziany jest wtedy wykład w pigułce z historii sztuki oraz warsztaty malarskie w oparciu o wybrane dzieło.
W projekcie przygotowano także warsztaty dla osób niepełnosprawnych oraz festiwal teatralny. Tu starosądecka biblioteka zaprosi do udziału Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” ze Starego Sącza.
.

.
    Od końca marca młodzież, uczestnicząc w projekcie, brała udział już w czterech warsztatach malarskich w tym w jednym w Norwegii, na który pojechało z naszego terenu dwoje uzdolnionych młodych ludzi: Barbara Śledź z Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu oraz Kinga Maciejczyk z Gimnazjum w Gołkowicach. Opiekunami młodzieży biorącej udział w projekcie są bibliotekarze PiMGBP w Starym Sączu, Jolanta Chruślicka i Grażyna Warzecha. W maju młodzież gimnazjalna została zaproszona na kolejne warsztaty malarskie do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  Na miejscu uczestniczyła w wykładzie przygotowanym przez prof.Bogdana Klechowskiego na temat krajobrazu miejskiego w malarstwie. Uczniowie wraz z opiekunami, zwiedzając ulice starego miasta Krakowa, zapoznali się z jego architekturą, by później móc swoje spostrzeżenia przenieść na płótno. Efekt końcowy był zaskakujący, powstało wiele ciekawych prac.
  W sobotę, 7 czerwca 2014 r. starosądecka biblioteka w jednej ze swoich filii bibliotecznych w Moszczenicy zorganizowała Wielkie Rodzinne Malowanie w plenerze. W spotkaniu brały udział dzieci ze szkoły podstawowej z Moszczenicy, gimnazjaliści ze Starego Sącza i Gołkowic, którzy są uczestnikami warsztatów artystycznych PEACEPAINTING w Polsce i Norwegii. Pod fachowym kierunkiem pani Elżbiety Szot, starosądeckiej malarki powstawały piękne krajobrazy. Cieszy nas fakt, że mamy tak uzdolnioną młodzież, którą dzięki takim właśnie przedsięwzięciom możemy promować.
Po każdym warsztacie organizowane są podwójne wystawy: uczestników warsztatów i profesjonalnego artysty z ASP prowadzącego zajęcia. Działania w danych miejscowościach mają być dużym wydarzeniem dla społeczności lokalnych, a więc przy tej okazji zostaną zorganizowane różne działania artystyczno-edukacyjne z udziałem mieszkańców miast.
Jolanta Chruślicka
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech